Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

PONUKA STÁŽE


Sviatok Sedembolestnej Panny Márie


Vyšlo nové číslo La Vie

Slovenská katolícka misia v Paríži vydala nové číslo misijného časopisu Život – La Vie 1/2019. Veríme, že vás obohatí, ale aj inšpiruje k písaniu zaujímavých príspevkov.


Pozvánka na Veľkonočnú nedeľu


Zdokonaľujeme sa v slovenčine

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do burzy slovenských kníh v sobotu 6. apríla 2019. Veríme, že knihy novým čitateľom poslúžia a deti ich budú čítať s radosťou.


Pozvánka na Kvetnú nedeľu


Burza kníh


Púť do Lisieux

24. 3. 2019 krajania spolu s otcom Imrichom putovali do Lisieux ku sv. Terézii, učiteľke Cirkvia patrónke misií, ktorá bola svätorečená v roku 1925. Zúčastnili sa sv. omše v bazilike, navštívili Karmel a na posilnenie tela spoločný piknik a výlet k moru do Trouville

« 1 z 2 »
« 1 z 2 »

Vyrábali sme kraslice

Naši najmenší si na marcovom vyučovaní Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik pripomenuli slovenské zvyky a tradície. V tvorivej dielni zdobili kraslice, ktoré tradične patria k sláveniu Veľkej noci. Kraslica je symbolom znovuzrodenia, prázdneho hrobu a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na Slovensku ich dievčatá pripravujú na Veľkonočný pondelok svojim šibačom alebo oblievačom.


Vyšli spomienky Dominika Hrušovského, ktorý pôsobil aj na našej misii

V aule Teologickej fakulty TU Aloisianum sa v stredu podvečer 13. marca 2019 konalo slávnostné uvedenie memoárov arcibiskupa Dominika Hrušovského (1926-2016),ktorý v rokoch 1962-1966 pôsobil na SKM v Paríži. Potom dlhé roky pracoval ako rektor Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, neskôrako pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy a napokon pápežský nuncius v Bielorusku. Knihu s názvom Roztratených zhromažďovať : rozprávanie o mojom živote pripravila trojica editorov: historici František Vnuk, Jozef Rydlo a teológ Ján Košiar. Má 532 strán, 64 strán farebných príloh a je členená do 92 kapitol. Vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum ako 49. zväzok špičkovej vedeckej edície Libri Historiae Slovaciae, ktorej odbornými garantmi sú Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty univerzity Komenského a Slovenský ústav v Ríme. Na podujatí, ktoré svojou účasťou poctili prominentné osobnosti verejného i cirkevného života – o. i. predseda Komisie KBS pre históriu biskup Viliam Judák,  emeritný arcibiskup Ján Sokol, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, guvernér Národnej banky Slovenska  Jozef Makúch a zaraniční diplomati, novú knihu predstavili cirkevný historik Prof. Peter Zubko zo Slavistického ústavu SAV, biblista P. Ján Ďurica SJ z Trnavskej univerzity a bibliograf Prof. Jozef Rydlo, predseda Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska a Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, synovec autora. Aula Aloisianum bola zaplnená do posledného miesta, mnoho ľudí stálo aj na chodbe, lebo v nej nebolo dosť miesta. Medzi prítomnými boli aj matičiari z Mane, kde sa arcibiskup Dominik Hrušovský narodil a je aj pochovaný.

Na pôsobenie Dominika Hrušovského na našej misii si ešte niektorí krajania pamätajú. V svojich pamätiach venuje Francúzsku osobitnú kapitolu. Poslednýkrát sme ho medzi sebou privítali pri 50. výročí založenia SKM v roku 2003. 

Spomienky tejto vzácnej osobnosti si môžete zakúpiť na misii, vrelo odporúčame!


Blahoželáme otcovi Imrichovi

3. marca 2019 sa krajania zišli na sv. omši a posedení, pri ktorom si pripomenuli životné jubileum 50 rokov nášho misionára msgr. Imricha Tótha. Slávnostným kazateľom bol otec Pavol Benedikt OSA, Custode del Sacrario Apostolico (správca posvätných apoštolských vecí), ktorý má na starosti slúženie liturgie v pápežských kaplnkách v Ríme a vatikánsky poklad. Na slávnosti sa zúčastnili aj doc. JCDr. PaedDrJozef Marčin,PhD. – farár vo farnosti Kapušany pri Prešove, veľvyslanec SR pri Rade Európy v Štrasburgu a predtým veľvyslanec SR v Paríži Marek Eštok s rodinou a krajania z Francúzska a Slovenska. 


Veselé fašiangy na misii

10. februára 2019 sa deti zo Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik premenili na princezné, pirátov, zvieratká či rytierov. Pripojili sa k nim aj ich rodičia a fašiangový karneval sa mohol začať. Bol plný zábavy, tanca a hier.


Jubileum nášho misionára


Oslava storočnice sestričky Oľgy

Asi 100 krajanov sa zišlo  v nedeľu 3. 2. 2019 na sv. omši a krajanskom posedení, na ktorých sme oslávili 100 rokov sestričky Oľgy Márie Kovačikovej, Kanonistky sv. Augustína z rehole Notre-Dame. Ďakovali sme za dar života a, ako pripomenul otec Imrich, za vzácny príklad vytrvalosti v povolaní. Tá je potrebná nielen v povolaniach duchovných, ale aj v manželstve. V slávnostne vyzdobenej kaplnke sme sestričku potešili krásnou kyticou ruží, knihou, ručne háčkovaným anjelom, obrázkami od našich detí či piesňami Panis Angelicus a Ave Maria. Na slávnosti bol prítomný aj pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Igor Slobodník. Po sv. omši sme sa zišli na tradičnom krajanskom posedení, kde sme si pochutnali na výborných špecialitách. Viac o oslave a živote našej jubilantky sa dočítate v najbližšom časopise Život – La Vie.


Sestrička Oľga oslávi 100. narodeniny


Galette des Rois

V nedeľu 13. 1. 2019 štvrtým rokom pokračovala tradícia spoločných stretnutí rodín zo Slovenskej katolíckej misie a farnosti Madeleine. Rodičia aj deti mali možnosť sa vzájomne spoznať a vymeniť si skúsenosti. Deti, ktoré navštevujú katechizmus, vystúpili a zaspievali náboženské piesne.  Naši najmenší sa nedali zahanbiť a tri slovenské pesničky – ukazovačky s hudobným doprovodom mali veľký úspech. Pospevovali si ich aj Francúzi a francúzske deti sa ich rýchlo naučili ukazovať. Na občerstvení nechýbal tradičný trojkráľový koláč Gallete des Rois. Kto v ňom nájde figúrku, má právo nosiť korunu. Stretnutie vyvrcholilo slávením spoločnej sv. omše. Naši rodičia a deti sa zapojili do čítaní, prosieb, chlapci miništrovali a na katechizme a slovenskej škole a škôlke pripravili aj veľmi pekné obetné dary. Keďže sme slávili Krst Krista Pána, deti priniesli krstnú sviecu, vymaľovali obrázky s týmto námetom a vyrobili krstnú košieľku. Na ňu sa z jednej strany podpísali naši rodičia a deti a z druhej strany francúzski. Biela košieľka symbolizuje, že pokrstený si obliekol Krista a je začlenený do spoločenstva Cirkvi. Svedectvo o univerzálnej a živej Cirkvi prinieslo aj toto stretnutie.


Sv. Mikuláš a Vianoce na misii

Ani vo Francúzsku nezabúdame na naše zvyky a tradície. Čas duchovnej prípravy na príchod Ježiša nám v kaplnke pripomínal krásny adventný veniec. Mnohí z nás ho mali i vo svojich domácnostiach, aby sa pri ňom spoločne modlili. Najmenší sa najviac tešili na sv. Mikuláša. Tento rok sme ho oslávili 15. 12. 2018. Počas sv. omše deti spoločne s pánom farárom ozdobili vianočný stromček, pričom každá ozdoba znamenala konkrétny dobrý skutok, ktorý počas roka urobili. Po sv. omši prišiel sv. Mikuláš, ktorý bol ku všetkým naozaj štedrý a sladkosťami nešetril. Deti sa predviedli básničkami, ktoré sa naučili v Slovenskej škole a škôlke pri SKM Petit Slavik. Krásne popoludnie pokračovalo tvorivými dielňami, v ktorých sa zdobili medovníky, vyrábali zimné zasnežené krajinky, vianočné pohľadnice a občerstvením. Tí, ktorí na sviatky neodcestovali na Slovensko, mohli osláviť Božie narodenie na našej misii. 25. 12. 2018 sme sa zišli na slovenskej sv. omši a po nej sme mali krajanské posedenie. Nechýbali slovenské koledy a na pohostení tradičné slovenské špeciality – oblátky, med, cesnak, kapustnica, či výborné domáce koláče. Pred Vianocami sme sa potešili aj novému číslu misijného časopisu Život – La Vie a misijnému kalendáru na nový rok. Nech nám radosť z betlehemského dieťaťa vydrží v srdciach po celý rok!

« 2 z 3 »
« 2 z 3 »

Galette des Rois


Zmeny sv. omší 15. a 16. 12. 2018

Kvôli pretrvávajúcim demonštráciám v Paríži sme boli nútení aj túto sobotu 15. 12. 2018 zrušiť všetky akcie. Bezpečnosť a zdravie ľudí sú prvoradé. Sv. Mikuláš sa preto presúva na nedeľu 16. 12. 2018 na faru 14, rue Surène. Sv. omša bude o 14.00 H, po sv. omši príde sv. Mikuláš, pripravili sme aj tvorivé dielne pre deti a rodičov. Zároveň upozorňujeme krajanov, že slovenská sv. omša v nedeľu 16. 12. 2018 o 17.00 H sa ruší a láskavo ich pozývame, aby sa v tento deň pripojili k sláveniu sv. omše o 14.00 H na fare 14, rue Surène. Budme mať aj krajanské posedenie.


Vyšiel kalendár misie na rok 2019

SKM vydala nový kalendár na rok 2019, ktorý je venovaný výnimočným kostolom vo Francúzsku a na Slovensku a aktivitám misie. Vyzdvihnúť si ho môžete po slovenských sv. omšiach alebo priamo na misii.


Svätý Mikuláš na SKM


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie


PETIT SLAVIK Slovenská škola a škôlka pri SKM – zápis na školský rok 2018/19


Vianočná sv. omša


Pozvánka na prezentáciu knihy spomienok Františka Revesa „Živého ma nedostanete!“

 


Pozvánka na Veľkú noc 2017


Fašiangový karneval

Fašiangy sú obdobím zábav, masiek, hodovania a hojnosti. Je obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu, kedy sa začína pôst. Fašiangový karneval v maskách si 25. februára 2017 na SKM užilo asi 40 detí s rodičmi, ktorí sa zabavili pri tanci a spoločných súťažiach a hrách. Nechýbali ani tradičné šišky od pani učitelky Janky Petriskovej, po ktorých sa len tak zaprášilo. V súčasnosti je v Slovenskej škole a škôlke pri SKM Petit Slavik zapísaných 51 detí a radi privítame aj ďalších!


Pozvánka na stretnutie rodín z SKM a farnosti Madeleine


Advent a Vianoce na SKM

K adventnej atmosfére už neodmysliteľne patrí sv. Mikuláš. Slávnosť 3. decembra 2016 sme začali sv. omšou pre rodiny s deťmi, ktorých sa tento rok zišlo okolo 45. Svojou prítomnosťou nás poctili pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá je zároveň ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Sv. Mikuláš rozdával dobrým deťom sladkosti a knihy, učitelky Petit Slavik spolu s deťmi pripravili program a mamičky občerstvenie.

10. decembra 2016 sa v Kostole Ste M. Madeleine konal už 14. ročník slovenského vianočného koncertu, na ktorom vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka mladšieho. Koncert organizuje Veľvyslanectvo SR v Paríži v spolupráci so Slovenskými inštitútom v Paríži a SKM. Krajanská komunita, členovia miestneho diplomatického zboru, návštevníci a turisti si s nadšením vypočuli tradičné i moderné vianočné melódie (Tichá noc, Ubi caritas, Veni creator spiritus, Angelus pastoribus či Kling, Glöckchen, Praise to the Lord, Littre Drumme Boy, Jingle Bells) a slovenské koledy (Dnešný deň sa radujme, Pásli ovce valasi, Do mesta Betléma, Búvaj dieťa krásne). Táto najväčšia slovenská kultúrna akcia vo Francúzsku opäť potvrdila vynikajúce renomé slovenských umelcov a zviditeľnila Slovensko priamo v srdci Paríža.

25. decembra 2016 sa krajania, ktorí neodcestovali na sviatky na Slovensko, stretli na vianočnej sv. omši. Starousadlíci, slovenské rehoľné sestry či rodiny s deťmi, ktorých bolo okolo 17, vytvorili pravé slovenské Vianoce. Božie narodenie oslavovali nádhernými slovenskými koledami, ktorých texty pozná asi každý. Na prestretom stole nechýbali oblátky, med, cesnak, kapustnica a koláče šikovných gazdiniek. Sláva Bohu na výsosti a pokoj ľuďom dobrej vôle!


Vianočná svätá omša

Vianočná svätá omša pre krajanov sa uskutoční 25.12.2016 o 17:00 v kaplnke sv. Cyrila a Metóda pod kostolom Ste. Marie Madeleine. Všetkých srdečne pozývame, predovšetkým tých, ktorí sú cez Vianoce sami!

 


Pozvánka na vianočný koncert – 10 december 20h

Dňa 10. decembra o 20h sa uskutoční tradičný už 14. slovenský vianočný koncert.

V kostole Ste Marie Madeleine v Paríži sa predstaví Bratislavský chlapčenský zbor.


Svätý Mikuláš na SKM


Púť k hrobu sv. Martina do Tours

Skupina mladých z piatkových stretnutí zorganizovala dňa 9. októbra 2016 púť Slovenskej katolíckej misie k hrobu sv. Martina do Tours spojenú s návštevou Orléans. Tento rok bol špecifický tým, že slávime nielen jubilejný Rok milosrdenstva, ale aj 1700. výročie narodenia svätého Martina.  Po sv. omši sme prešli Bránou milosrdenstva a pokračovali sme krajanským piknikom. V Orléans sme navštívili veľkolepú katedrálu a uctili sme si pamiatku Panny Orléanskej – Johanky z Arku.


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

V nedeľu 18.9.2016 sa pri príležitosti sviatku patrónky Slovenska, Panny Márie Sedembolestnej, konala v kaplnke Madelaine  slávnostná svätá omša, ktorú celebroval p. farár Imrich Tóth s hudobným sprievodom organu a sláčikového orchestra Strieborné struny z Bratislavy. Počas kázne sme si pripomenuli, prečo je našou patrónkou práve Panna Mária Sedembolestná a čo to pre slovenský národ, ako aj každého z nás, znamená. Na svätej omši sa zúčastnil aj pán veľvyslanec SR v Paríži Marek Eštok s manželkou a mnohí ďalší krajania. Svätá omša bola zároveň slávnostným otvorením školského roka pre žiakov i pani učiteľky slovenskej školy a škôlky Petit Slavik pri SKM.


Pozvánka na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

2016-piknik-sedembolestnej


Pozvánka na koncert

Pozvanie na koncert_Pariz Pozvanie na koncert_fr


Prezentácia knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku

IMG_0535-123. júna 2016 sa na Veľvyslanectve SR vo Francúzsku uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Mons. Imricha Tótha 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Je to prvá kniha, ktorá sa zaoberá bohatou a rôznorodou činnosťou niektorej zo slovenských katolíckych misií vo svete.

Slováci, ktorí z rôznych príčin emigrovali z rodnej vlasti, si pri svojich nových osadách zakladali kostol, faru a aj školu. Držalo ich slovo v novinách, kalendároch, piesňach a v modlitebných knižkách. Bolo to hlavne v zámorí, kde s početnými skupinami emigrantov vždy odchádzali aj kňazi. V Európe sa začali slovenské katolícke misie zakladať až po roku 1952, keď pápež Pius XII. vydal konštitúciu Exsul familia Nazarethana. Cirkevnoprávne riešila postavenie miliónov utečencov, ktorí sa po druhej svetovej vojne a vzniku železnej opony ocitli mimo svojich domovov a materských cirkví. Na základe nej mohli aj Slováci zakladať národné misie, hoci nemali svoj vlastný štát. Tá v Paríži vznikla na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 1953. Od svojho počiatku udržiavala národnú a kresťanskú identitu Slovákov, aj keď asimilačný tlak francúzskeho prostredia bol veľmi silný. Spájala ich pri spoločných slovenských sv. omšiach a krajanských posedeniach, pútiach, rôznych oslavách, prednáškach či modlitebných stretnutiach, vysielala slovenský duchovný rozhlasový program, šírila slovenskú tlač a dodnes vydáva najstarší krajanský časopis v západnej Európe Život – La Vie. Misia spájala krajanov aj pri kultúrnych podujatiach, propagovala Slovensko v zahraničí a poskytovala krajanom i sociálno-charitatívnu a informačno-poradenskú činnosť. Vždy tam našli pomoc, radu a kúsok domova.

Prezentáciu knihy začal svojim príhovorom veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, potom sa k prítomným prihovorili emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč a člen Slovenského ústavu historik Dr. Jozef Rydlo. Na slávnosti boli prítomní zástupcovia arcidiecézy Paríž, Úradu pre cudzinecké misie vo Francúzsku, farnosti Madeleine, chorvátskej a poľskej katolíckej misie, početná skupina slovenských krajanov žijúcich v Paríži, francúzski priatelia z farnosti Madeleine a iných krajín. Slávnostnú prezentáciu knihy umocnili aj hudobné a spevácke vystúpenia členov SKM.

Mons. Imrich Tóth je rektorom Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku od roku 2000 a zároveň pracuje aj pre francúzsku farnosť Madeleine v Paríži. 60. výročie SKM bolo pre neho podnetom, aby jej históriu knižne spracoval a vďaka dobrodincom aj vydal. Vypĺňa tak biela miesta v emigrantskej histórii a podľa jeho slov „spláca dlh minulej generácii nadšených a obetavých kňazov, ktorí v práci pre krajanov vo Francúzsku žili a niektorí aj umreli. Zároveň je to aj poďakovanie všetkým laikom, ktorí sa angažovali pre dobro SKM a aj ju finančne podporovali.“

Vydaniu knihy predchádzal niekoľkoročný výskum Mons. Imricha Tótha archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku. Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, jej misionármi a rozmanitou činnosťou, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali. Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Úvodné slová ku knihe napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok a historik Jozef Rydlo. Dominik Hrušovský ocenil vydanie tejto knihy, lebo „túto aktivitu dosiaľ nikto nespísal, ani v slobodných podmienkach neprejavil o ňu patričný záujem spísať ju, hoci ona je integrálnou súčasťou slovenských dejín.“ Vyslovil želanie, aby tento príklad nasledovali všetci slovenskí misionári a „vydali počet zo svojho šafárenia“ (Lk 16, 2). Marek Eštok ocenil spoluprácu Veľvyslanectva SR vo Francúzsku a Slovenskej katolíckej misie, ktorá je „pre všetkých Slovákov vo Francúzsku pevným duchovným prístavom a oporou v rozbúrených vodách.“  Jozef Rydlo, jeden z najfundovanejších historikov slovenskej diaspóry, označil  publikáciu za priekopnícku, lebo od vydania knihy Štefana Náhalku Exsul Familia Slovacorum v roku 1962, žiadna kniha o organizovanom živote slovenských katolíkov vo svete nevyšla. Pred rokom 1989 bolo tvoriť takúto dokumentáciu nebezpečné a to kvôli likvidačnému boju komunistov proti Cirkvi. Ale ani po nežnej revolúcii o ňu neprejavili systematický záujem ani štátne, ani cirkevné štruktúry. Pritom činnosť slovenských katolických misií udržiavala podľa neho „slovenské národné povedomie medzi Slovačou roztratenou vo svete a svojou hrivnou prispela k pádu totalitného komunistického režimu.“  Slovenskej katolíckej misii vo Francúzsku a všetkým jej kňazom „sa podaril zázrak: vo francúzskom mori udržať pri živote ostrovček slovenského ducha, na ktorom bolo možné nielen udržiavať vieru v Boha, prehlbovať kresťanské tradície, ale aj pestovať lásku k rodnej vlasti, upevňovať vieru v nezničiteľný ideál práva slovenského národa na slobodu a štátnu samostatnosť, na právo Slovákov žiť tak, ako ostatné národy Európy.“

Msgr. Imrich Tóth

Rektor SKM v Paríži


Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik úspešne ukončila školský rok

18. júna 2016 Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik ukončila školský rok 2015/2016. Deti, rodičia a pani učitelky sa zišli na fare Madeleine, aby spolu strávili príjemné popoludnie plné hier a zábavy. Riaditeľka Petit Slavik Betka de Bouvrie zhodnotila uplynulý školský rok a rektor SKM Imrich Tóth poďakoval učiteľkám za ich obetavú prácu a povzbudil rodičov v ich úsilí rozvíjať u detí slovenský jazyk, národné korene a kresťanskú výchovu. Všetci žiaci boli za svoju usilovnosť odmenení diplomom a darčekom. Tešíme sa na stretnutie v septembri!


Slávnosť prvého svätého prijímania na SKM

5. júna 2016 pristúpili k prvému sv. prijímaniu Emka Petrisková a Adrian Fournil. Na slávnosti bola početná skupina krajanov a je povzbudzujúce, že sa na nej zúčastnili aj rodiny zo Slovenska. Slávnostnú atmosféru umocňoval hudobný doprovod sr. Adriany, Konzoláty a Veroniky Parulekovej a slávnostný sprievod detí zo Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, ktoré našich prvoprímajúcich doprevádzali pred oltár. Vyprosujeme im, aby ich radosť, ktorú im dáva Pán Ježiš, sprevádzala každý deň.


Prvé sväté prijímanie

3. júna 2016  pristúpila k prvému sv. prijímaniu spolu so svojimi spolužiakmi Sophie Antoine. Slávnosť sa konala v katolíckej škole sv. Františka Saleského v Montigny-le-Bretenaux. Nech ju náš Pán žehná svojimi milosťami.

2016 prijimanie Sofia


Deň matiek

28. mája 2016 sme si na našej SKM pripomenuli Deň matiek. Tento pekný sviatok sme začali sv. omšou pre rodiny s deťmi, kde sme sa zvlášť modlili za naše mamičky. Po sv. omši nasledovala Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik, na ktorej si deti pod vedením učiteliek pripravili pre svoje mamy program. Všetkých potešili ich básničky, Rúfusova modlitba za mamu, malé divadielko a pesničky. Na slávnosti bola prítomná aj ambasádorka Petit Slavik pani Alica Eštoková. Na záver deti darovali svojim mamičkám srdiečka, ktoré vyrobili a rodičia a diváci ich odmenili zaslúženým potleskom.


Vyšla kniha o histórii SKM vo Francúzsku

Autorom knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku je msgr. Imrich Tóth.

Úvodné slová napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslalnec SR vo Francúzsku Marek Eštok a člen Slovenského ústavu Jozef M. Rydlo. Predhovory sú v slovenskom aj francúzskom jazyku.

Vydaniu predchádzal niekoľkoročný výskum archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku.

Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, misionármi SKM, bohatou a rôznorodou činnosťou SKM, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali.

Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Knihu si môžete zakúpiť po Slovenských sv. omšiach alebo na SKM.

Untitled


Veľká Noc na SKM

Veľkú noc  sme na Slovenskej katolíckej misii oslávili nedeľnou svätou omšou 27. marca 2016. O radosť Zmŕtvychvstalého Krista sme sa mohli podeliť s množstvom krajanov, ktorí si prišli pripomenúť najvýznamnejšie udalosti našej viery.  Pokoj a slávnostná atmosféra sa niesli celou svätou omšou, zvuk organa a tóny tradičných veľkonočných  piesní potešili najmä  tých, ktorí sa počas roka častejšie zúčastňujú francúzskej liturgie.  Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie jedál a veľkonočných pokrmov.   Vyzdobené  košíky plné dobrôt priniesli viacerí krajania a hoci sa deti pokúšali vybrať spomedzi nich ten najkrajší, nebolo to jednoduché. Po svätej omši nás čakal sviatočný obed so slovenskými veľkonočnými jedlami, čas na spoločné chvíle a rozhovory.

 


Veľkonočná nedeľa

Velka noc


Návšteva pani ambasádorky na SKM a v PETIT SLAVIK

19. marca 2016 sme v Slovenskej škole a škôle pri SKM Petit Slavik privítali vzácnu návštevu. Prišla k nám naša ambasádorka pani Alica Eštoková. Keďže marec je mesiacom knihy, deťom prečítala rozprávku O červenej čiapočke, ktorá sa následne stala témou vyučovania. Starší žiaci v škole si čítali rôzne verzie tejto rozprávky, porovnávali ich a vymýšľali nový, netradičný  a čo najoriginálnejší záver.  Deti v škôlke sa učili básničku, spájali pestré obrázky, z ktorých tvorili dej príbehu a potom ho prerozprávali.  Všetky pripravené scénky o Červenej čiapočke predviedli svojim rodičom v krátkom záverečnom programe.  Spoločne sme sa zasmiali na vlkovi, ktorý vôbec nebol zlý, ale s Čiapočkou sa skamarátil, menšie deti nám porozprávali napínavý obrázkový príbeh  a zarecitovali básničku. Tento deň sme okrem vzácnej návštevy mali ešte jeden dôvod oslavovať – pán farár mal narodeniny  a okrem spoločného spevu  „Veľa šťastia, zdravia!“ dostal aj krásnu, chutnú tortu. Všetky deti mu ochotne pomohli sfúknuť sviečky a tortu zjesť.

« 2 z 2 »
« 2 z 2 »


Galette des Rois

9. januára 2016 sa uskutočnilo prvé Trojkráľové stretnutie rodín z SKM a farnosti Madeleine. Pri tradičnom koláči bol priestor na priateľské rozhovory a vzájomné spoznávanie sa. Sv. omšu slúžili farár SKM Imrich Tóth, farár Madeleine Bruno Horaist a ďalší kňazi farnosti. Veríme, že toto stretnutie sa stane peknou tradíciou a vyjadrením veľmi dobrých vzťahov medzi SKM a farnosťou Madeleine.


Predseda Úradu pre slovákov žijúcich v zahraničí na SKM

Predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. sa oboznámil s prácou a aktivitami realizovanými cez Slovenskú katolícku misiu v Paríži.  12. marca 2016 sa zúčastnil na sv. omši, ktorá bola okrem tradičnej violy a klávesov oživená  aj tónmi fujary a tradičným slovenským krojom. Pán Varšo  si so záujmom pozrel obraz sv. Cyrila a Metoda, ktorý máme v kaplnke, oboznámil sa s fungovaním misie a zavítal do priestorov  Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, kde vyzdvihol potrebu zachovania materinského jazyka. Naši žiaci ho svojimi vedomosťami potešili a pán predseda  ocenil aj prácu šikovných učiteliek.  Deti mu na pamiatku darovali ručne vyrobený obraz s Eiffelovou vežou. Návšteva sa niesla v príjemnom duchu a vytvorila priestor na výmenu postrehov a skúseností s prácou medzi Slovákmi vo svete.


Vianoce na SKM

Vianočné sviatky sú časom pokoja. Časom, keď sa snažíme na chvíľu vymaniť z kolotoča každodenných povinností, spomaliť  tempo a precítiť čaro prítomného okamihu.  Okamihu pri štedrovečernom stole, v kruhu rodiny  a priateľov, vzájomného obdarovania sa, tajomstva polnočnej svätej omše.  Vianoce v Paríži sú iné ako Vianoce na Slovensku. Posolstvo Vianoc je však všade rovnaké: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” (Jn 3,16) Tajomstvo Ježišovho príchodu na svet pre každého jedného z nás sme si pripomenuli pri spoločnej svätej omši 25. decembra 2015. Radostným spevom a vzájomnými želaniami  sme prijali vianočnú radosť do svojich sŕdc, aby sme ju ďalej šírili do svojich rodín a domovov.

 


Slovenský vianočný koncert v Madeleine

12. decembra 2015 sa konal už 13. ročník slovenského vianočného koncertu, ktorý organizuje Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži a SKM vo Francúzsku. Tento rok vystúpil Spevácky zbor mesta Bratislavy a opäť potvrdil vynikajúce meno slovenských umelcov. Po koncerte sa v priestoroch kostola Madeleine konala recepcia, ktorá bola príležitosťou na neformálne rozhovory.

2015 vianocny koncert 1 2015 vian koncert 2


Na svätého Mikuláša – Pani Alica Eštoková ambasádorkou Petit Slavik

5. decembra 2015 sme na SKM oslavovali sv. Mikuláša. Na fare Madeleine sme začali sv. omšou, po ktorej nasledoval program detí z Petit Slavik. Sv. Mikuláš potešil deti milým slovom a sladkými dobrotami. Stretnutie pokračovalo tvorivými dielňami a bohatým občerstvením, ktoré pripravili naše mamičky. Pozvanie na milú slávnosť prijali pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá sa stala ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Menovací dekrét jej slávnostne odovzdala Betka de la Bouvrie. Pani ambasádorka vo svojom príhovore povzbudila rodičov a učiteľov k láske k Slovensku a slovenčine. Je to pre nás veľkou cťou a zároveň aj záväzkom do budúcnosti.