Kalendár

Zmeny sv. omší 15. a 16. 12. 2018

Kvôli pretrvávajúcim demonštráciám v Paríži sme boli nútení aj túto sobotu 15. 12. 2018 zrušiť všetky akcie. Bezpečnosť a zdravie ľudí sú prvoradé. Sv. Mikuláš sa preto presúva na nedeľu 16. 12. 2018 na faru 14, rue Surène. Sv. omša bude o 14.00 H, po sv. omši príde sv. Mikuláš, pripravili sme aj tvorivé dielne pre deti a rodičov. Zároveň upozorňujeme krajanov, že slovenská sv. omša v nedeľu 16. 12. 2018 o 17.00 H sa ruší a láskavo ich pozývame, aby sa v tento deň pripojili k sláveniu sv. omše o 14.00 H na fare 14, rue Surène. Budme mať aj krajanské posedenie.


Vyšiel kalendár misie na rok 2019

SKM vydala nový kalendár na rok 2019, ktorý je venovaný výnimočným kostolom vo Francúzsku a na Slovensku a aktivitám misie. Vyzdvihnúť si ho môžete po slovenských sv. omšiach alebo priamo na misii.


Svätý Mikuláš na SKM


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie


PETIT SLAVIK Slovenská škola a škôlka pri SKM – zápis na školský rok 2018/19


Vianočná sv. omša


Pozvánka na prezentáciu knihy spomienok Františka Revesa „Živého ma nedostanete!“

 


Pozvánka na Veľkú noc 2017


Fašiangový karneval

Fašiangy sú obdobím zábav, masiek, hodovania a hojnosti. Je obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu, kedy sa začína pôst. Fašiangový karneval v maskách si 25. februára 2017 na SKM užilo asi 40 detí s rodičmi, ktorí sa zabavili pri tanci a spoločných súťažiach a hrách. Nechýbali ani tradičné šišky od pani učitelky Janky Petriskovej, po ktorých sa len tak zaprášilo. V súčasnosti je v Slovenskej škole a škôlke pri SKM Petit Slavik zapísaných 51 detí a radi privítame aj ďalších!


Pozvánka na stretnutie rodín z SKM a farnosti Madeleine


Advent a Vianoce na SKM

K adventnej atmosfére už neodmysliteľne patrí sv. Mikuláš. Slávnosť 3. decembra 2016 sme začali sv. omšou pre rodiny s deťmi, ktorých sa tento rok zišlo okolo 45. Svojou prítomnosťou nás poctili pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá je zároveň ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Sv. Mikuláš rozdával dobrým deťom sladkosti a knihy, učitelky Petit Slavik spolu s deťmi pripravili program a mamičky občerstvenie.

10. decembra 2016 sa v Kostole Ste M. Madeleine konal už 14. ročník slovenského vianočného koncertu, na ktorom vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka mladšieho. Koncert organizuje Veľvyslanectvo SR v Paríži v spolupráci so Slovenskými inštitútom v Paríži a SKM. Krajanská komunita, členovia miestneho diplomatického zboru, návštevníci a turisti si s nadšením vypočuli tradičné i moderné vianočné melódie (Tichá noc, Ubi caritas, Veni creator spiritus, Angelus pastoribus či Kling, Glöckchen, Praise to the Lord, Littre Drumme Boy, Jingle Bells) a slovenské koledy (Dnešný deň sa radujme, Pásli ovce valasi, Do mesta Betléma, Búvaj dieťa krásne). Táto najväčšia slovenská kultúrna akcia vo Francúzsku opäť potvrdila vynikajúce renomé slovenských umelcov a zviditeľnila Slovensko priamo v srdci Paríža.

25. decembra 2016 sa krajania, ktorí neodcestovali na sviatky na Slovensko, stretli na vianočnej sv. omši. Starousadlíci, slovenské rehoľné sestry či rodiny s deťmi, ktorých bolo okolo 17, vytvorili pravé slovenské Vianoce. Božie narodenie oslavovali nádhernými slovenskými koledami, ktorých texty pozná asi každý. Na prestretom stole nechýbali oblátky, med, cesnak, kapustnica a koláče šikovných gazdiniek. Sláva Bohu na výsosti a pokoj ľuďom dobrej vôle!


Vianočná svätá omša

Vianočná svätá omša pre krajanov sa uskutoční 25.12.2016 o 17:00 v kaplnke sv. Cyrila a Metóda pod kostolom Ste. Marie Madeleine. Všetkých srdečne pozývame, predovšetkým tých, ktorí sú cez Vianoce sami!

 


Pozvánka na vianočný koncert – 10 december 20h

Dňa 10. decembra o 20h sa uskutoční tradičný už 14. slovenský vianočný koncert.

V kostole Ste Marie Madeleine v Paríži sa predstaví Bratislavský chlapčenský zbor.


Svätý Mikuláš na SKM


Púť k hrobu sv. Martina do Tours

Skupina mladých z piatkových stretnutí zorganizovala dňa 9. októbra 2016 púť Slovenskej katolíckej misie k hrobu sv. Martina do Tours spojenú s návštevou Orléans. Tento rok bol špecifický tým, že slávime nielen jubilejný Rok milosrdenstva, ale aj 1700. výročie narodenia svätého Martina.  Po sv. omši sme prešli Bránou milosrdenstva a pokračovali sme krajanským piknikom. V Orléans sme navštívili veľkolepú katedrálu a uctili sme si pamiatku Panny Orléanskej – Johanky z Arku.


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

V nedeľu 18.9.2016 sa pri príležitosti sviatku patrónky Slovenska, Panny Márie Sedembolestnej, konala v kaplnke Madelaine  slávnostná svätá omša, ktorú celebroval p. farár Imrich Tóth s hudobným sprievodom organu a sláčikového orchestra Strieborné struny z Bratislavy. Počas kázne sme si pripomenuli, prečo je našou patrónkou práve Panna Mária Sedembolestná a čo to pre slovenský národ, ako aj každého z nás, znamená. Na svätej omši sa zúčastnil aj pán veľvyslanec SR v Paríži Marek Eštok s manželkou a mnohí ďalší krajania. Svätá omša bola zároveň slávnostným otvorením školského roka pre žiakov i pani učiteľky slovenskej školy a škôlky Petit Slavik pri SKM.


Pozvánka na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

2016-piknik-sedembolestnej


Pozvánka na koncert

Pozvanie na koncert_Pariz Pozvanie na koncert_fr


Prezentácia knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku

IMG_0535-123. júna 2016 sa na Veľvyslanectve SR vo Francúzsku uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Mons. Imricha Tótha 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Je to prvá kniha, ktorá sa zaoberá bohatou a rôznorodou činnosťou niektorej zo slovenských katolíckych misií vo svete.

Slováci, ktorí z rôznych príčin emigrovali z rodnej vlasti, si pri svojich nových osadách zakladali kostol, faru a aj školu. Držalo ich slovo v novinách, kalendároch, piesňach a v modlitebných knižkách. Bolo to hlavne v zámorí, kde s početnými skupinami emigrantov vždy odchádzali aj kňazi. V Európe sa začali slovenské katolícke misie zakladať až po roku 1952, keď pápež Pius XII. vydal konštitúciu Exsul familia Nazarethana. Cirkevnoprávne riešila postavenie miliónov utečencov, ktorí sa po druhej svetovej vojne a vzniku železnej opony ocitli mimo svojich domovov a materských cirkví. Na základe nej mohli aj Slováci zakladať národné misie, hoci nemali svoj vlastný štát. Tá v Paríži vznikla na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 1953. Od svojho počiatku udržiavala národnú a kresťanskú identitu Slovákov, aj keď asimilačný tlak francúzskeho prostredia bol veľmi silný. Spájala ich pri spoločných slovenských sv. omšiach a krajanských posedeniach, pútiach, rôznych oslavách, prednáškach či modlitebných stretnutiach, vysielala slovenský duchovný rozhlasový program, šírila slovenskú tlač a dodnes vydáva najstarší krajanský časopis v západnej Európe Život – La Vie. Misia spájala krajanov aj pri kultúrnych podujatiach, propagovala Slovensko v zahraničí a poskytovala krajanom i sociálno-charitatívnu a informačno-poradenskú činnosť. Vždy tam našli pomoc, radu a kúsok domova.

Prezentáciu knihy začal svojim príhovorom veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, potom sa k prítomným prihovorili emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč a člen Slovenského ústavu historik Dr. Jozef Rydlo. Na slávnosti boli prítomní zástupcovia arcidiecézy Paríž, Úradu pre cudzinecké misie vo Francúzsku, farnosti Madeleine, chorvátskej a poľskej katolíckej misie, početná skupina slovenských krajanov žijúcich v Paríži, francúzski priatelia z farnosti Madeleine a iných krajín. Slávnostnú prezentáciu knihy umocnili aj hudobné a spevácke vystúpenia členov SKM.

Mons. Imrich Tóth je rektorom Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku od roku 2000 a zároveň pracuje aj pre francúzsku farnosť Madeleine v Paríži. 60. výročie SKM bolo pre neho podnetom, aby jej históriu knižne spracoval a vďaka dobrodincom aj vydal. Vypĺňa tak biela miesta v emigrantskej histórii a podľa jeho slov „spláca dlh minulej generácii nadšených a obetavých kňazov, ktorí v práci pre krajanov vo Francúzsku žili a niektorí aj umreli. Zároveň je to aj poďakovanie všetkým laikom, ktorí sa angažovali pre dobro SKM a aj ju finančne podporovali.“

Vydaniu knihy predchádzal niekoľkoročný výskum Mons. Imricha Tótha archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku. Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, jej misionármi a rozmanitou činnosťou, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali. Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Úvodné slová ku knihe napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok a historik Jozef Rydlo. Dominik Hrušovský ocenil vydanie tejto knihy, lebo „túto aktivitu dosiaľ nikto nespísal, ani v slobodných podmienkach neprejavil o ňu patričný záujem spísať ju, hoci ona je integrálnou súčasťou slovenských dejín.“ Vyslovil želanie, aby tento príklad nasledovali všetci slovenskí misionári a „vydali počet zo svojho šafárenia“ (Lk 16, 2). Marek Eštok ocenil spoluprácu Veľvyslanectva SR vo Francúzsku a Slovenskej katolíckej misie, ktorá je „pre všetkých Slovákov vo Francúzsku pevným duchovným prístavom a oporou v rozbúrených vodách.“  Jozef Rydlo, jeden z najfundovanejších historikov slovenskej diaspóry, označil  publikáciu za priekopnícku, lebo od vydania knihy Štefana Náhalku Exsul Familia Slovacorum v roku 1962, žiadna kniha o organizovanom živote slovenských katolíkov vo svete nevyšla. Pred rokom 1989 bolo tvoriť takúto dokumentáciu nebezpečné a to kvôli likvidačnému boju komunistov proti Cirkvi. Ale ani po nežnej revolúcii o ňu neprejavili systematický záujem ani štátne, ani cirkevné štruktúry. Pritom činnosť slovenských katolických misií udržiavala podľa neho „slovenské národné povedomie medzi Slovačou roztratenou vo svete a svojou hrivnou prispela k pádu totalitného komunistického režimu.“  Slovenskej katolíckej misii vo Francúzsku a všetkým jej kňazom „sa podaril zázrak: vo francúzskom mori udržať pri živote ostrovček slovenského ducha, na ktorom bolo možné nielen udržiavať vieru v Boha, prehlbovať kresťanské tradície, ale aj pestovať lásku k rodnej vlasti, upevňovať vieru v nezničiteľný ideál práva slovenského národa na slobodu a štátnu samostatnosť, na právo Slovákov žiť tak, ako ostatné národy Európy.“

Msgr. Imrich Tóth

Rektor SKM v Paríži


Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik úspešne ukončila školský rok

18. júna 2016 Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik ukončila školský rok 2015/2016. Deti, rodičia a pani učitelky sa zišli na fare Madeleine, aby spolu strávili príjemné popoludnie plné hier a zábavy. Riaditeľka Petit Slavik Betka de Bouvrie zhodnotila uplynulý školský rok a rektor SKM Imrich Tóth poďakoval učiteľkám za ich obetavú prácu a povzbudil rodičov v ich úsilí rozvíjať u detí slovenský jazyk, národné korene a kresťanskú výchovu. Všetci žiaci boli za svoju usilovnosť odmenení diplomom a darčekom. Tešíme sa na stretnutie v septembri!


Slávnosť prvého svätého prijímania na SKM

5. júna 2016 pristúpili k prvému sv. prijímaniu Emka Petrisková a Adrian Fournil. Na slávnosti bola početná skupina krajanov a je povzbudzujúce, že sa na nej zúčastnili aj rodiny zo Slovenska. Slávnostnú atmosféru umocňoval hudobný doprovod sr. Adriany, Konzoláty a Veroniky Parulekovej a slávnostný sprievod detí zo Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, ktoré našich prvoprímajúcich doprevádzali pred oltár. Vyprosujeme im, aby ich radosť, ktorú im dáva Pán Ježiš, sprevádzala každý deň.


Prvé sväté prijímanie

3. júna 2016  pristúpila k prvému sv. prijímaniu spolu so svojimi spolužiakmi Sophie Antoine. Slávnosť sa konala v katolíckej škole sv. Františka Saleského v Montigny-le-Bretenaux. Nech ju náš Pán žehná svojimi milosťami.

2016 prijimanie Sofia


Deň matiek

28. mája 2016 sme si na našej SKM pripomenuli Deň matiek. Tento pekný sviatok sme začali sv. omšou pre rodiny s deťmi, kde sme sa zvlášť modlili za naše mamičky. Po sv. omši nasledovala Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik, na ktorej si deti pod vedením učiteliek pripravili pre svoje mamy program. Všetkých potešili ich básničky, Rúfusova modlitba za mamu, malé divadielko a pesničky. Na slávnosti bola prítomná aj ambasádorka Petit Slavik pani Alica Eštoková. Na záver deti darovali svojim mamičkám srdiečka, ktoré vyrobili a rodičia a diváci ich odmenili zaslúženým potleskom.


Vyšla kniha o histórii SKM vo Francúzsku

Autorom knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku je msgr. Imrich Tóth.

Úvodné slová napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslalnec SR vo Francúzsku Marek Eštok a člen Slovenského ústavu Jozef M. Rydlo. Predhovory sú v slovenskom aj francúzskom jazyku.

Vydaniu predchádzal niekoľkoročný výskum archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku.

Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, misionármi SKM, bohatou a rôznorodou činnosťou SKM, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali.

Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Knihu si môžete zakúpiť po Slovenských sv. omšiach alebo na SKM.

Untitled


Veľká Noc na SKM

Veľkú noc  sme na Slovenskej katolíckej misii oslávili nedeľnou svätou omšou 27. marca 2016. O radosť Zmŕtvychvstalého Krista sme sa mohli podeliť s množstvom krajanov, ktorí si prišli pripomenúť najvýznamnejšie udalosti našej viery.  Pokoj a slávnostná atmosféra sa niesli celou svätou omšou, zvuk organa a tóny tradičných veľkonočných  piesní potešili najmä  tých, ktorí sa počas roka častejšie zúčastňujú francúzskej liturgie.  Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie jedál a veľkonočných pokrmov.   Vyzdobené  košíky plné dobrôt priniesli viacerí krajania a hoci sa deti pokúšali vybrať spomedzi nich ten najkrajší, nebolo to jednoduché. Po svätej omši nás čakal sviatočný obed so slovenskými veľkonočnými jedlami, čas na spoločné chvíle a rozhovory.

 


Veľkonočná nedeľa

Velka noc


Návšteva pani ambasádorky na SKM a v PETIT SLAVIK

19. marca 2016 sme v Slovenskej škole a škôle pri SKM Petit Slavik privítali vzácnu návštevu. Prišla k nám naša ambasádorka pani Alica Eštoková. Keďže marec je mesiacom knihy, deťom prečítala rozprávku O červenej čiapočke, ktorá sa následne stala témou vyučovania. Starší žiaci v škole si čítali rôzne verzie tejto rozprávky, porovnávali ich a vymýšľali nový, netradičný  a čo najoriginálnejší záver.  Deti v škôlke sa učili básničku, spájali pestré obrázky, z ktorých tvorili dej príbehu a potom ho prerozprávali.  Všetky pripravené scénky o Červenej čiapočke predviedli svojim rodičom v krátkom záverečnom programe.  Spoločne sme sa zasmiali na vlkovi, ktorý vôbec nebol zlý, ale s Čiapočkou sa skamarátil, menšie deti nám porozprávali napínavý obrázkový príbeh  a zarecitovali básničku. Tento deň sme okrem vzácnej návštevy mali ešte jeden dôvod oslavovať – pán farár mal narodeniny  a okrem spoločného spevu  „Veľa šťastia, zdravia!“ dostal aj krásnu, chutnú tortu. Všetky deti mu ochotne pomohli sfúknuť sviečky a tortu zjesť.


Galette des Rois

9. januára 2016 sa uskutočnilo prvé Trojkráľové stretnutie rodín z SKM a farnosti Madeleine. Pri tradičnom koláči bol priestor na priateľské rozhovory a vzájomné spoznávanie sa. Sv. omšu slúžili farár SKM Imrich Tóth, farár Madeleine Bruno Horaist a ďalší kňazi farnosti. Veríme, že toto stretnutie sa stane peknou tradíciou a vyjadrením veľmi dobrých vzťahov medzi SKM a farnosťou Madeleine.


Predseda Úradu pre slovákov žijúcich v zahraničí na SKM

Predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. sa oboznámil s prácou a aktivitami realizovanými cez Slovenskú katolícku misiu v Paríži.  12. marca 2016 sa zúčastnil na sv. omši, ktorá bola okrem tradičnej violy a klávesov oživená  aj tónmi fujary a tradičným slovenským krojom. Pán Varšo  si so záujmom pozrel obraz sv. Cyrila a Metoda, ktorý máme v kaplnke, oboznámil sa s fungovaním misie a zavítal do priestorov  Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, kde vyzdvihol potrebu zachovania materinského jazyka. Naši žiaci ho svojimi vedomosťami potešili a pán predseda  ocenil aj prácu šikovných učiteliek.  Deti mu na pamiatku darovali ručne vyrobený obraz s Eiffelovou vežou. Návšteva sa niesla v príjemnom duchu a vytvorila priestor na výmenu postrehov a skúseností s prácou medzi Slovákmi vo svete.


Vianoce na SKM

Vianočné sviatky sú časom pokoja. Časom, keď sa snažíme na chvíľu vymaniť z kolotoča každodenných povinností, spomaliť  tempo a precítiť čaro prítomného okamihu.  Okamihu pri štedrovečernom stole, v kruhu rodiny  a priateľov, vzájomného obdarovania sa, tajomstva polnočnej svätej omše.  Vianoce v Paríži sú iné ako Vianoce na Slovensku. Posolstvo Vianoc je však všade rovnaké: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” (Jn 3,16) Tajomstvo Ježišovho príchodu na svet pre každého jedného z nás sme si pripomenuli pri spoločnej svätej omši 25. decembra 2015. Radostným spevom a vzájomnými želaniami  sme prijali vianočnú radosť do svojich sŕdc, aby sme ju ďalej šírili do svojich rodín a domovov.

 


Slovenský vianočný koncert v Madeleine

12. decembra 2015 sa konal už 13. ročník slovenského vianočného koncertu, ktorý organizuje Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži a SKM vo Francúzsku. Tento rok vystúpil Spevácky zbor mesta Bratislavy a opäť potvrdil vynikajúce meno slovenských umelcov. Po koncerte sa v priestoroch kostola Madeleine konala recepcia, ktorá bola príležitosťou na neformálne rozhovory.

2015 vianocny koncert 1 2015 vian koncert 2


Na svätého Mikuláša – Pani Alica Eštoková ambasádorkou Petit Slavik

5. decembra 2015 sme na SKM oslavovali sv. Mikuláša. Na fare Madeleine sme začali sv. omšou, po ktorej nasledoval program detí z Petit Slavik. Sv. Mikuláš potešil deti milým slovom a sladkými dobrotami. Stretnutie pokračovalo tvorivými dielňami a bohatým občerstvením, ktoré pripravili naše mamičky. Pozvanie na milú slávnosť prijali pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá sa stala ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Menovací dekrét jej slávnostne odovzdala Betka de la Bouvrie. Pani ambasádorka vo svojom príhovore povzbudila rodičov a učiteľov k láske k Slovensku a slovenčine. Je to pre nás veľkou cťou a zároveň aj záväzkom do budúcnosti.


Kniha o pastoračnej návšteve kardinála Jozefa Tomku

21 júna 2015 navštívil našu SKM kardinál Jozef Tomko spolu s apoštolským nunciom vo Francúzsku arcibiskupom Luigi Venturom. Ako spomienku na túto historickú udalosť sme vydali pamätnicu, v ktorej sa okrem príhovorov a kázne pána kardinála nachádza vyše 160 fotografií. Knihu si môžete zakúpiť po slovenských sv. omšiach, alebo na SKM. Vaše príspevky budú zároveň milodarom na činnosť SKM. Nech nám táto kniha sprítomňuje vzácne chvíle a nech je aj vyjadrením našej spolupatričnosti so Slovenskou katolíckou misiou a všetkým, čo pre krajanov robí.

Untitled


Pozor! Zmena času sv. omší tretiu nedeľu v mesiaci

Milí krajania,

s platnosťou od októbra 2015 sa posúva začiatok sv. omší tretiu nedeľu v mesiaci z 18:00 na 17:00. Po sv. omši bude ako obyčajne spoločné krajanské posedenie. 

Tešíme sa na vás.


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie /pozvánka/

Drahí krajania,

srdečne Vás pozývame na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,

národnej patrónky Slovenska, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. septembra 2015

v Kostole Ste M. Madeleine (nie v kaplnke).

 

P r o g r a m:

12:15 slávnostná sv. omša

13:15   piknik na kolonáde kostola

 

Piknik bude vo vlastnej réžii, teda z občerstvenia,

ktoré každý prinesie a bude gratis.

 

Touto slávnosťou zároveň začína nový školský rok

slovenskej škôlky a slovenskej školy pri SKM, preto radi privítame hlavne rodiny s deťmi.

Ich program bude pokračovať v budove fary na 14, rue de Surène.

Oslávme dôstojne patrónku Slovenska

a posilnime naše národné a duchovné korene!

Tešíme sa na Vás!


Kardinál Jozef Tomko navštívil SKM

UntitledSlovenská katolícka misia a krajania žijúci vo Francúzsku zažili 21. júna 2015 historickú udalosť. Kardinál a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef Tomko slúžil v Kostole Ste Marie Madeleine v Paríži slávnostnú svätú omšu k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorej úmyslom bolo vyprosenie mieru a pokoja v Európe, zvlášť medzi slovanskými národmi. Na slávnosti bol prítomný aj apoštolský nuncius vo Francúzsku arcibiskup Luigi Ventura, ktorý bol prvýkrát nielen na Slovenskej katolíckej misii, ale i v Kostole Ste Marie Madeleine. Slávnosť zorganizoval msgr. Imrich Tóth, rektor Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Na slávnosti sa zúčastnilo 400 veriacich, hlavne slovenskí krajania žijúci vo Francúzsku. Ďakovali za 70 rokov „relatívneho mieru“ v Európe, ale zároveň prosili Všemohúceho Boha, aby konflikt na Ukrajine neprerástol do tragédie, akú svet poznal v bývalej Juhoslávii. Kardinál Tomko prirovnal situáciu v Európe k podobenstvu z evanjelia, keď Ježiš Kristus utíšil búrku na mori. Ľuďom sa často zdá, ako keby Boh spal a nevšímal si ich. Ale Boh je v našom osobnom aj národnom živote stále s nami, len ho musíme prosiť, aby posilnil našu vieru. Zriedkakedy koná mimoriadnym spôsobom, zázračne, ale skôr neviditeľne cez ľudí a udalosti. Ostáva vždy skrytý Boh, ktorý dopustí, ale neopustí. Vo francúzsko-slovenskej kázni sa kardinál Tomko prihovoril aj krajanom. Pripomenul im sv. Cyrila a Metoda, ktorí priniesli Slovákom vieru, reč a kultúru. Za toto vzácne dedičstvo otcov majú Bohu ďakovať, byť na neho hrdí, ale zároveň vedomí si zodpovednosti. Kým Mexičania pri svojom pôvode rozprávajú o Aztékoch a ich krvavých obetách, starí Rimania o Romulovi, Rémovi a vlčici, ktorá ich dojčila, iné národy o svojich hrdinoch, korene a história Slovákov pozdvihujú veľmi vysoko. Až do hĺbky kresťanskej viery, do tajomstva Slova, vteleného Slova! „Isprva bie Slovo.“

Svojou prítomnosťou slávnosť poctili aj biskupský vikár pre cudzinecké misie v Paríži msgr. Xavier Rambaud, farár Madeleine Bruno Horaist, direktor cudzineckých misií pri Konferencii biskupov Francúzska Lorenzo Principe, vicerektor Poľskej katolíckej misie msgr. Krystian Gawron, farár Slovinskej katolíckej misie Joseph Kamin, kňazi Jozef Marčin, Miloš Lichner, Brien MacCarthy, Alain Paillard, Robert Czarnowski, Pierre Schaller, Waclaw Szubert, na koncerte bol prítomný aj predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi vo Francúzsku. Zo štátnych predstaviteľov vicepremiér vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, veľvyslanec Chorvátskej republiky vo Francúzsku Ivo Goldstein a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka. Kardinál André Vingt-Trois poslal pre kardinála Tomku a všetkých prítomných pozdravný list. Na slávnostnej svätej omši zazneli v podaní zboru Aleluja z Kapušian glagolské spevy, ktoré skomponoval prvý misionár SKM vo Francúzsku msgr. Július Gašparík. Prosby zazneli v slovenčine, francúzštine, poľštine a po česky ich čítala Moravanka žijúca v Paríži. Bohatý bol obetný sprievod, v ktorom okrem chleba a vína priniesli Slováci v krojoch i modranskú keramiku, plastiku Sedembolestnej Panny Márie, či Sväté Písmo. Deti zo Slovenskej škôlky pri SKM darovali ručne vyrobenú Eiffelovu vežu. Boli oblečené v krojoch a slávnosť spestrili aj svojimi piesňami a Rúfusovými básňami za Slovensko a za rodičov. Na liturgii a na príprave slávnosti participovali Vladimír Fundárek, Jarmila Minarčik, ktorá sa postarala o nádhernú kvetinovú výzdobu, Andrea Michalečková, Martin a Magda Kozákovci, Daniel Ševčík, Jaroslav Kamas, Denis Kusalíková, Alica Eštoková, Betka a Thibaut de la Bouvrie, Janka a Peter Petriskovci, Mária Reľovská, Anna Sublard, Veronika Paruleková, sestry Žofia, Klára, Konzoláta, Oľga-Mária a Adriana, Francis Duprat, Kristián Markovič, manželia Gaľovci, Šepeľovci, Antolovci a Balážovci, Simona Morand, Dagmar Kopáčová, Anna Martin, Jana Hudecová, Anna Škvarková, Petra Schwarz Gojdičová, Alena Hatalová, Štefánia Boukriche, Daniel Limoges, Peter Župník, Xavier di Castillo, americkí Slováci Jozef a Tim Štofovci, farár Jozef Marčin, Dušan Plunár a Jozef Kušlita.

Ku zhromaždeniu sa prihovoril aj veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok a za farníkov Jarmila Minarčik. Na konci slávnosti rektor Slovenskej katolíckej misie msgr. Imrich Tóth daroval v mene krajanov kardinálovi Jozefovi Tomkovi, apoštolskému nunciovi vo Francúzsku arcibiskupovi Luigimu Ventura a veľvyslancovi SR vo Francúzsku Marekovi Eštokovi zmenšené originálne obrazy sv. Cyrila a Metoda. Pre túto vzácnu príležitosť ich namaľoval akademický maliar Juraj Oravec, a to podľa svojho pôvodného obrazu, ktorý sa nachádza v kaplnke Kostola Madeleine v Paríži. Po slávnosti nasledovala recepcia a koncert zboru z Kapušian Aleluja a mužskej speváckej skupiny Kapušanské richtaroše. V preplnenom kostole zazneli slovenské náboženské, národné a ľudové piesne, ktoré mali veľký úspech. Po koncerte farár Jozef Marčin v mene veriacich z Kapušian odovzdal rektorovi Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Imrichovi Tóthovi pamätnú umeleckú plaketu s patrónom farnosti Kapušany sv. Martinom.

Msgr. Imrich Tóth

Album je prázdny.


Slávnostná sv. omša – pastoračná návšteva kardinála Jozefa Tomku na SKM

pozvanka SK_predna strana FINALpozvanka SK_zadna strana FINAL

 

pozvanka FR-TLAC-predna stranapozvanka FR-TLAC-zadna strana

 

Pri tejto príležitosti vyšlo špeciálne číslo časopisu Život-La Vie venované kardinálovi Jozefovi Tomkovi:

2015 Specialne vydanie Tomko02

 


Veľká noc na SKM

Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána 5. apríla 2015 bola na našej misii naozaj radostná. Na sv. omši sa zišlo asi 90 krajanov a 15 detí. Slávnosť začala posviackou veľkonočných jedál, ktoré priniesli hlavne mladé rodiny s deťmi. Atmosféru umocňovali krásne spevy krajanov s hudobným doprovodom sestry Žofie a Veroniky Parulekovej. Na konci sv. omše sa zapojili aj naše deti, ktoré si pod vedením sestry Adriany vyskúšali jednoduché hudobné nástroje. O nádhernú kvetinovú výzdobu sa postarala Jarmila Minarčik a veľkonočného baránka upiekla Janka Petrisková. Po sv. omši sa krajania zišli na posedení s agapé, na ktorom si pochutnali na slovenských veľkonočných jedlách.


Život – La Vie 1/2015

Na Veľkú noc 2015 vychádza prvé tohtoročné číslo misijného časopisu Život – La Vie. Najvýznamnejšou udalosťou, ktorú pripomína, je návšteva kardinála Jozefa Tomka na SKM a v kostole Ste. M. Madeleine 21. júna 2015, na ktorú Vás už teraz srdečne pozývame.

Časopis mapuje udalosti na SKM od jesene minulého roka, napr. vianočný koncert na Madeleine, Sv. Mikuláša, slovenskú škôlku a školu pri SKM, či púte do Morienval a Ellwangenu. Nezabúdame na osobnosti, ktoré sa natrvalo vpísali do historickej pamäti nášho národa, cirkvi a krajanskej komunity. Blahoslavený pápež Pavol VI., blahoslavená rehoľná sestra Terézia Demjanovičová, náš prvý misionár Mons. Július Gašparík a jeho 100. výročie narodenia, Mons. Štefan Náhalka, od ktorého smrti uplynulo 40 rokov, ale i 100 rokov od smrti „otca amerických Slovákov“ Štefana Furdeka.

Časopis obsahuje aj zaujímavé reportáže a aktuálne komentáre a analýzy spoločenského diania vo Francúzsku. Nadväzuje na úspešné dvojčíslo časopisu 2-3/2014 a na kalendár SKM na rok 2015, ktorý sme vydali druhýkrát. Veríme, že aj aktuálny Život – La Vie bude pre krajanov obohatením a zároveň inšpiráciou k napísaniu článkov do ďalších čísel.

2015 Jar LaVie FERO TLAC

Kalendar20152014 Jesen LaVie-02


Slovenské sv. omše na juhu Francúzska

Krajania, ktorí sa nachádzajú v blízkosti Nice, sa môžu obrátiť na slovenského kňaza Jozefa Huttu.

Slovenskú sv. omšu slúži každú druhú nedeľu v mesiaci o 18.00 hodine v Chapelle des Pénitens na Place Garibaldi (nad Café de Turin) v Nice.

Kontakt: jozefhutta72@gmail.com


V kostole La Madeleine spievala Lúčnica

DSC_431013. decembra 2014 sa v kostole Ste. M. Madeleine konal v poradí už dvanásty slovenský vianočný koncert, ktorý organizuje veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži v spolupráci s Kultúrnym inštitútom v Paríži a Slovenskou katolíckou misiou vo Francúzsku. Ide o najmasovejšie slovenské kultúrne podujatie vo Francúzsku, ktoré má skvelú reputáciu. Tento rok vystúpil spevácky zbor Lúčnice pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Matušovej s pestrým programom adventných, vianočných a hymnických piesní. Vyše tisícka návštevníkov ocenila také skvosty ako starosloviensky Otčenáš, Ave Maria, Vstávajte pastieri, či Tichá noc. Koncert si pripomínal aj 25. výročie Nežnej revolúcie a po nekonečnom aplauze Lúčnica pridala nádhernú slovenskú hymnickú pieseň Aká si mi krásna. Určite to potešilo všetkých Slovákov, ale záverečný standing ovation bol vďakou aj od domácich Francúzov a zahraničných turistov, ktorí sem zavítali. Po vydarenom koncerte sa v priestoroch kostola Ste. M. Madeleine konala recepcia, na ktorej sa zišli účinkujúci, členovia diplomatického zboru a krajania. O vianočnú kapustnicu a bohaté občerstvenie sa postaralo veľvyslanectvo SR v Paríži a SKM vo Francúzsku. Slovenské vianočné koncerty v Madeleine si vytvorili veľmi dobré meno a stabilné miesto medzi koncertmi, ktoré tu odznejú počas celého roka. Je to veľké ocenenie pre slovenských umelcov na jednom z najprestížnejších miest Paríža.

Fotogaléria: /wp-content/gallery/lucnica-v-kostole-madeleine


Svätý Mikuláš v SKM

FB2_DSC0323Aj tohtoročný šiesty december bol pre našu Slovenskú škôlku a školu pri SKM v Paríži veľmi významný. Tradične bol venovaný oslave sviatku svätého Mikuláša.

Začali sme úvodnou detskou svätou omšou priamo na mieste. Počas homílie pán farár edukatívnou formou poukázal na dobré skutky, za ktoré sme odmenení. Tie boli prezentované v podobe vianočných ozdôb, ktoré spolu vešali na pripravený vianočný stromček. Na záver svätej omše prišiel dlho očakávaný a spomínaný Mikuláš s plným košom darčekov. Za účasti Mikuláša, rodičov a pána riaditeľa Slovenského inštitútu v Paríži pána Daniela Jurkoviča, ktorý nás poctil svojou návštevou, deti predviedli pripravený program. Báseň na úvod, ľudový tanec, básničky v podaní našich prváčikov, ako aj krátku dramatizáciu rozprávky O repke, ktorou sme zakončili oficiálnu časť programu. Deti boli následne dodatočne obdarené hodnotnými knihami, ktoré sme získali za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči. Nasledovalo spoločné občerstvenie pre všetkých, počas ktorého boli deťom a ich rodičom ponúknuté kreatívne ateliéry. Deti si mali možnosť vyskúšať zdobenie medovníčkov, vytváranie stromčeka z rôznych materiálov a naši najmenší nalepovali ozdoby na vystrihnutý stromček.

Prežili sme naozaj nezabudnuteľné chvíle. Touto cestou by som sa chcela úprimne podakovať všetkým za spoločnú prácu. Pani učiteľkám, asistentkám, vdp. pánovi farárovi, mamičkám, ktoré sa zapojili do prípravy ateliérov a taktiež všetkým rodičom, ktorí prispeli svojim občerstvením k tomu, aby sviatok svätého Mikuláša hlboko slávený ďaleko na Slovensku ostal v srdiečkach a spomienkach našich deťí. Tak ako už v spomínanej hranej rozprávke všetci zapojení spoločnou prácou dospeli k úspešnemu záveru, som presvedčená o tom, že aj naše dielo Slovenskej školy a škôlky tu v Paríži spoločnou prácou všetkých bude jedným z nádherných diel. Oslava sviatku svätého Mikuláša 6.12.2014 to potvrdila.

Betka de la Bouvrie

Foto: wp-content/gallery/sviatok-sv-mikulasa-dec-2014


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

14. septembra 2014 zorganizovala Slovenská katolícka misia vo Francúzsku slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je národnou patrónkou Slovenska. Niesla sa v kontexte Roka Sedembolestnej Panny Márie, ktorý vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska. Začala o 12. hodine  sv. omšou v kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine. Sv. omši predsedal Monsignor Xavier Rambaut, biskupský vikár zodpovedný za  cudzinecké misie v arcidiecéze Paríž. Vo svojej homílii povzbudil asi 120 prítomných krajanov ku živej viere, ktorá nie je len o bolesti, ale aj o nádeji, lebo po Veľkom piatku vždy prichádza veľkonočné ráno. Mons. Rambaut vyzdvihol prítomnosť mladých rodín s deťmi, ktorých bolo vyše tridsať, lebo práve v nich je nová nádej a dynamika života a viery. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bola zároveň začiatkom nového školského roka slovenskej škôlky, ktorá pri SKM funguje tretí rok a slovenskej školy, ktorá tento rok začína. Sú to projekty, v ktorých deti zo slovenských a slovensko-francúzskych rodín upevňujú svoje národné a duchovné korene – vieru, slovenský jazyk, slovenskú kultúru a tradície. Potvrdila to aj Emka Petrisková, ktorá krásnou slovenčinou predniesla Rúfusovu Modlitbu za rodičov. Mons. Rambaut na sv. omši oboznámil prítomných aj o menovaní Mons. Imricha Tótha za rektora SKM. Medzi hosťami na slávnosti nechýbal ani pán veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Marek Eštok. Pán veľvyslanec Eštok a Mons. Rambaut dostali od SKM ako spomienku na slávnosť plastiku Sedembolestnej. Po sv. omši slávnosť Sedembolestnej Panny Márie pokračovala piknikom na kolonáde kostola Ste. M. Madeleine, kde bolo pre krajanov pripravené bohaté občerstvenie a kde mali možnosť na neformálne priateľské rozhovory. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri organizácii tejto krásnej slávnosti. Oslava národnej patrónky Slovenska už dlhé roky našich krajanov vo Francúzsku spája a rozvíja ich národné a duchovné dedičstvo.

redakcia časopisu Život – La Vie


Piknik rodín – jún 2014

Posledné stretnutie slovenskej škôlky sa v minulom školskom roku konalo v sobotu 21. júna 2014 v parku Saint-Cloud. Nieslo sa v letnom duchu blížiacich sa prázdnin a dovoleniek. Počasie nám nadmieru prialo. Samotné deti (v spomínaný deň sa ich zúčastnilo 26), ale aj ich rodičia, mali možnosť súperiť v mnohých pripravených súťažiach a zahrať si rôzne ľudové hry na lúke. Nezabudli sme i na odmeny za súťaže. Veľkým prekvapením pre deti bola krásna torta klauna pani Janky Petriskovej a darčeky od duchovného otca Imricha Tótha. Okrem nezabudnuteľných zážitkov si na záver nášho pikniku deti domov odniesli aj pochvaly za celoročné snaženie v slovenskej škôlke. Prostredníctvom týchto pár riadkov by som sa chcela úprimne poďakovať hlavne Msgr. Imrichovi Tóthovi za celoročnú podporu, všetkým deťom za účasť na stretnutiach škôlky, ako aj rodičom, ktorým záleží, aby ich deti boli v kontakte so slovenským jazykom a slovenskou kultúrou. Osobne som presvedčená, že tento projekt  má budúcnosť a je potrebný pre naše slovensko – francúzske deti.

Po krásnom prežití prázdnin sa už teraz spolu tešíme na september

            Betka de la Bouvrie