Kalendár

Zmeny sv. omší 15. a 16. 12. 2018

Kvôli pretrvávajúcim demonštráciám v Paríži sme boli nútení aj túto sobotu 15. 12. 2018 zrušiť všetky akcie. Bezpečnosť a zdravie ľudí sú prvoradé. Sv. Mikuláš sa preto presúva na nedeľu 16. 12. 2018 na faru 14, rue Surène. Sv. omša bude o 14.00 H, po sv. omši príde sv. Mikuláš, pripravili sme aj tvorivé dielne pre deti a rodičov. Zároveň upozorňujeme krajanov, že slovenská sv. omša v nedeľu 16. 12. 2018 o 17.00 H sa ruší a láskavo ich pozývame, aby sa v tento deň pripojili k sláveniu sv. omše o 14.00 H na fare 14, rue Surène. Budme mať aj krajanské posedenie.


Vyšiel kalendár misie na rok 2019

SKM vydala nový kalendár na rok 2019, ktorý je venovaný výnimočným kostolom vo Francúzsku a na Slovensku a aktivitám misie. Vyzdvihnúť si ho môžete po slovenských sv. omšiach alebo priamo na misii.


Svätý Mikuláš na SKM


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie


PETIT SLAVIK Slovenská škola a škôlka pri SKM – zápis na školský rok 2018/19


Vianočná sv. omša


Pozvánka na prezentáciu knihy spomienok Františka Revesa „Živého ma nedostanete!“

 


Pozvánka na Veľkú noc 2017


Fašiangový karneval

Fašiangy sú obdobím zábav, masiek, hodovania a hojnosti. Je obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu, kedy sa začína pôst. Fašiangový karneval v maskách si 25. februára 2017 na SKM užilo asi 40 detí s rodičmi, ktorí sa zabavili pri tanci a spoločných súťažiach a hrách. Nechýbali ani tradičné šišky od pani učitelky Janky Petriskovej, po ktorých sa len tak zaprášilo. V súčasnosti je v Slovenskej škole a škôlke pri SKM Petit Slavik zapísaných 51 detí a radi privítame aj ďalších!


Pozvánka na stretnutie rodín z SKM a farnosti Madeleine


Advent a Vianoce na SKM

K adventnej atmosfére už neodmysliteľne patrí sv. Mikuláš. Slávnosť 3. decembra 2016 sme začali sv. omšou pre rodiny s deťmi, ktorých sa tento rok zišlo okolo 45. Svojou prítomnosťou nás poctili pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá je zároveň ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Sv. Mikuláš rozdával dobrým deťom sladkosti a knihy, učitelky Petit Slavik spolu s deťmi pripravili program a mamičky občerstvenie.

10. decembra 2016 sa v Kostole Ste M. Madeleine konal už 14. ročník slovenského vianočného koncertu, na ktorom vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka mladšieho. Koncert organizuje Veľvyslanectvo SR v Paríži v spolupráci so Slovenskými inštitútom v Paríži a SKM. Krajanská komunita, členovia miestneho diplomatického zboru, návštevníci a turisti si s nadšením vypočuli tradičné i moderné vianočné melódie (Tichá noc, Ubi caritas, Veni creator spiritus, Angelus pastoribus či Kling, Glöckchen, Praise to the Lord, Littre Drumme Boy, Jingle Bells) a slovenské koledy (Dnešný deň sa radujme, Pásli ovce valasi, Do mesta Betléma, Búvaj dieťa krásne). Táto najväčšia slovenská kultúrna akcia vo Francúzsku opäť potvrdila vynikajúce renomé slovenských umelcov a zviditeľnila Slovensko priamo v srdci Paríža.

25. decembra 2016 sa krajania, ktorí neodcestovali na sviatky na Slovensko, stretli na vianočnej sv. omši. Starousadlíci, slovenské rehoľné sestry či rodiny s deťmi, ktorých bolo okolo 17, vytvorili pravé slovenské Vianoce. Božie narodenie oslavovali nádhernými slovenskými koledami, ktorých texty pozná asi každý. Na prestretom stole nechýbali oblátky, med, cesnak, kapustnica a koláče šikovných gazdiniek. Sláva Bohu na výsosti a pokoj ľuďom dobrej vôle!


Vianočná svätá omša

Vianočná svätá omša pre krajanov sa uskutoční 25.12.2016 o 17:00 v kaplnke sv. Cyrila a Metóda pod kostolom Ste. Marie Madeleine. Všetkých srdečne pozývame, predovšetkým tých, ktorí sú cez Vianoce sami!

 


Svätý Mikuláš na SKM


Púť k hrobu sv. Martina do Tours

Skupina mladých z piatkových stretnutí zorganizovala dňa 9. októbra 2016 púť Slovenskej katolíckej misie k hrobu sv. Martina do Tours spojenú s návštevou Orléans. Tento rok bol špecifický tým, že slávime nielen jubilejný Rok milosrdenstva, ale aj 1700. výročie narodenia svätého Martina.  Po sv. omši sme prešli Bránou milosrdenstva a pokračovali sme krajanským piknikom. V Orléans sme navštívili veľkolepú katedrálu a uctili sme si pamiatku Panny Orléanskej – Johanky z Arku.


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

V nedeľu 18.9.2016 sa pri príležitosti sviatku patrónky Slovenska, Panny Márie Sedembolestnej, konala v kaplnke Madelaine  slávnostná svätá omša, ktorú celebroval p. farár Imrich Tóth s hudobným sprievodom organu a sláčikového orchestra Strieborné struny z Bratislavy. Počas kázne sme si pripomenuli, prečo je našou patrónkou práve Panna Mária Sedembolestná a čo to pre slovenský národ, ako aj každého z nás, znamená. Na svätej omši sa zúčastnil aj pán veľvyslanec SR v Paríži Marek Eštok s manželkou a mnohí ďalší krajania. Svätá omša bola zároveň slávnostným otvorením školského roka pre žiakov i pani učiteľky slovenskej školy a škôlky Petit Slavik pri SKM.


Pozvánka na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

2016-piknik-sedembolestnej


Pozvánka na koncert

Pozvanie na koncert_Pariz Pozvanie na koncert_fr


Prezentácia knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku

IMG_0535-123. júna 2016 sa na Veľvyslanectve SR vo Francúzsku uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Mons. Imricha Tótha 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Je to prvá kniha, ktorá sa zaoberá bohatou a rôznorodou činnosťou niektorej zo slovenských katolíckych misií vo svete.

Slováci, ktorí z rôznych príčin emigrovali z rodnej vlasti, si pri svojich nových osadách zakladali kostol, faru a aj školu. Držalo ich slovo v novinách, kalendároch, piesňach a v modlitebných knižkách. Bolo to hlavne v zámorí, kde s početnými skupinami emigrantov vždy odchádzali aj kňazi. V Európe sa začali slovenské katolícke misie zakladať až po roku 1952, keď pápež Pius XII. vydal konštitúciu Exsul familia Nazarethana. Cirkevnoprávne riešila postavenie miliónov utečencov, ktorí sa po druhej svetovej vojne a vzniku železnej opony ocitli mimo svojich domovov a materských cirkví. Na základe nej mohli aj Slováci zakladať národné misie, hoci nemali svoj vlastný štát. Tá v Paríži vznikla na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 1953. Od svojho počiatku udržiavala národnú a kresťanskú identitu Slovákov, aj keď asimilačný tlak francúzskeho prostredia bol veľmi silný. Spájala ich pri spoločných slovenských sv. omšiach a krajanských posedeniach, pútiach, rôznych oslavách, prednáškach či modlitebných stretnutiach, vysielala slovenský duchovný rozhlasový program, šírila slovenskú tlač a dodnes vydáva najstarší krajanský časopis v západnej Európe Život – La Vie. Misia spájala krajanov aj pri kultúrnych podujatiach, propagovala Slovensko v zahraničí a poskytovala krajanom i sociálno-charitatívnu a informačno-poradenskú činnosť. Vždy tam našli pomoc, radu a kúsok domova.

Prezentáciu knihy začal svojim príhovorom veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, potom sa k prítomným prihovorili emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč a člen Slovenského ústavu historik Dr. Jozef Rydlo. Na slávnosti boli prítomní zástupcovia arcidiecézy Paríž, Úradu pre cudzinecké misie vo Francúzsku, farnosti Madeleine, chorvátskej a poľskej katolíckej misie, početná skupina slovenských krajanov žijúcich v Paríži, francúzski priatelia z farnosti Madeleine a iných krajín. Slávnostnú prezentáciu knihy umocnili aj hudobné a spevácke vystúpenia členov SKM.

Mons. Imrich Tóth je rektorom Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku od roku 2000 a zároveň pracuje aj pre francúzsku farnosť Madeleine v Paríži. 60. výročie SKM bolo pre neho podnetom, aby jej históriu knižne spracoval a vďaka dobrodincom aj vydal. Vypĺňa tak biela miesta v emigrantskej histórii a podľa jeho slov „spláca dlh minulej generácii nadšených a obetavých kňazov, ktorí v práci pre krajanov vo Francúzsku žili a niektorí aj umreli. Zároveň je to aj poďakovanie všetkým laikom, ktorí sa angažovali pre dobro SKM a aj ju finančne podporovali.“

Vydaniu knihy predchádzal niekoľkoročný výskum Mons. Imricha Tótha archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku. Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, jej misionármi a rozmanitou činnosťou, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali. Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Úvodné slová ku knihe napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok a historik Jozef Rydlo. Dominik Hrušovský ocenil vydanie tejto knihy, lebo „túto aktivitu dosiaľ nikto nespísal, ani v slobodných podmienkach neprejavil o ňu patričný záujem spísať ju, hoci ona je integrálnou súčasťou slovenských dejín.“ Vyslovil želanie, aby tento príklad nasledovali všetci slovenskí misionári a „vydali počet zo svojho šafárenia“ (Lk 16, 2). Marek Eštok ocenil spoluprácu Veľvyslanectva SR vo Francúzsku a Slovenskej katolíckej misie, ktorá je „pre všetkých Slovákov vo Francúzsku pevným duchovným prístavom a oporou v rozbúrených vodách.“  Jozef Rydlo, jeden z najfundovanejších historikov slovenskej diaspóry, označil  publikáciu za priekopnícku, lebo od vydania knihy Štefana Náhalku Exsul Familia Slovacorum v roku 1962, žiadna kniha o organizovanom živote slovenských katolíkov vo svete nevyšla. Pred rokom 1989 bolo tvoriť takúto dokumentáciu nebezpečné a to kvôli likvidačnému boju komunistov proti Cirkvi. Ale ani po nežnej revolúcii o ňu neprejavili systematický záujem ani štátne, ani cirkevné štruktúry. Pritom činnosť slovenských katolických misií udržiavala podľa neho „slovenské národné povedomie medzi Slovačou roztratenou vo svete a svojou hrivnou prispela k pádu totalitného komunistického režimu.“  Slovenskej katolíckej misii vo Francúzsku a všetkým jej kňazom „sa podaril zázrak: vo francúzskom mori udržať pri živote ostrovček slovenského ducha, na ktorom bolo možné nielen udržiavať vieru v Boha, prehlbovať kresťanské tradície, ale aj pestovať lásku k rodnej vlasti, upevňovať vieru v nezničiteľný ideál práva slovenského národa na slobodu a štátnu samostatnosť, na právo Slovákov žiť tak, ako ostatné národy Európy.“

Msgr. Imrich Tóth

Rektor SKM v Paríži


Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik úspešne ukončila školský rok

18. júna 2016 Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik ukončila školský rok 2015/2016. Deti, rodičia a pani učitelky sa zišli na fare Madeleine, aby spolu strávili príjemné popoludnie plné hier a zábavy. Riaditeľka Petit Slavik Betka de Bouvrie zhodnotila uplynulý školský rok a rektor SKM Imrich Tóth poďakoval učiteľkám za ich obetavú prácu a povzbudil rodičov v ich úsilí rozvíjať u detí slovenský jazyk, národné korene a kresťanskú výchovu. Všetci žiaci boli za svoju usilovnosť odmenení diplomom a darčekom. Tešíme sa na stretnutie v septembri!


Slávnosť prvého svätého prijímania na SKM

5. júna 2016 pristúpili k prvému sv. prijímaniu Emka Petrisková a Adrian Fournil. Na slávnosti bola početná skupina krajanov a je povzbudzujúce, že sa na nej zúčastnili aj rodiny zo Slovenska. Slávnostnú atmosféru umocňoval hudobný doprovod sr. Adriany, Konzoláty a Veroniky Parulekovej a slávnostný sprievod detí zo Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, ktoré našich prvoprímajúcich doprevádzali pred oltár. Vyprosujeme im, aby ich radosť, ktorú im dáva Pán Ježiš, sprevádzala každý deň.


Prvé sväté prijímanie

3. júna 2016  pristúpila k prvému sv. prijímaniu spolu so svojimi spolužiakmi Sophie Antoine. Slávnosť sa konala v katolíckej škole sv. Františka Saleského v Montigny-le-Bretenaux. Nech ju náš Pán žehná svojimi milosťami.

2016 prijimanie Sofia


Vyšla kniha o histórii SKM vo Francúzsku

Autorom knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku je msgr. Imrich Tóth.

Úvodné slová napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslalnec SR vo Francúzsku Marek Eštok a člen Slovenského ústavu Jozef M. Rydlo. Predhovory sú v slovenskom aj francúzskom jazyku.

Vydaniu predchádzal niekoľkoročný výskum archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku.

Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, misionármi SKM, bohatou a rôznorodou činnosťou SKM, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali.

Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Knihu si môžete zakúpiť po Slovenských sv. omšiach alebo na SKM.

Untitled


Veľká Noc na SKM

Veľkú noc  sme na Slovenskej katolíckej misii oslávili nedeľnou svätou omšou 27. marca 2016. O radosť Zmŕtvychvstalého Krista sme sa mohli podeliť s množstvom krajanov, ktorí si prišli pripomenúť najvýznamnejšie udalosti našej viery.  Pokoj a slávnostná atmosféra sa niesli celou svätou omšou, zvuk organa a tóny tradičných veľkonočných  piesní potešili najmä  tých, ktorí sa počas roka častejšie zúčastňujú francúzskej liturgie.  Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie jedál a veľkonočných pokrmov.   Vyzdobené  košíky plné dobrôt priniesli viacerí krajania a hoci sa deti pokúšali vybrať spomedzi nich ten najkrajší, nebolo to jednoduché. Po svätej omši nás čakal sviatočný obed so slovenskými veľkonočnými jedlami, čas na spoločné chvíle a rozhovory.

 


Veľkonočná nedeľa

Velka noc


Návšteva pani ambasádorky na SKM a v PETIT SLAVIK

19. marca 2016 sme v Slovenskej škole a škôle pri SKM Petit Slavik privítali vzácnu návštevu. Prišla k nám naša ambasádorka pani Alica Eštoková. Keďže marec je mesiacom knihy, deťom prečítala rozprávku O červenej čiapočke, ktorá sa následne stala témou vyučovania. Starší žiaci v škole si čítali rôzne verzie tejto rozprávky, porovnávali ich a vymýšľali nový, netradičný  a čo najoriginálnejší záver.  Deti v škôlke sa učili básničku, spájali pestré obrázky, z ktorých tvorili dej príbehu a potom ho prerozprávali.  Všetky pripravené scénky o Červenej čiapočke predviedli svojim rodičom v krátkom záverečnom programe.  Spoločne sme sa zasmiali na vlkovi, ktorý vôbec nebol zlý, ale s Čiapočkou sa skamarátil, menšie deti nám porozprávali napínavý obrázkový príbeh  a zarecitovali básničku. Tento deň sme okrem vzácnej návštevy mali ešte jeden dôvod oslavovať – pán farár mal narodeniny  a okrem spoločného spevu  „Veľa šťastia, zdravia!“ dostal aj krásnu, chutnú tortu. Všetky deti mu ochotne pomohli sfúknuť sviečky a tortu zjesť.


Predseda Úradu pre slovákov žijúcich v zahraničí na SKM

Predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. sa oboznámil s prácou a aktivitami realizovanými cez Slovenskú katolícku misiu v Paríži.  12. marca 2016 sa zúčastnil na sv. omši, ktorá bola okrem tradičnej violy a klávesov oživená  aj tónmi fujary a tradičným slovenským krojom. Pán Varšo  si so záujmom pozrel obraz sv. Cyrila a Metoda, ktorý máme v kaplnke, oboznámil sa s fungovaním misie a zavítal do priestorov  Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, kde vyzdvihol potrebu zachovania materinského jazyka. Naši žiaci ho svojimi vedomosťami potešili a pán predseda  ocenil aj prácu šikovných učiteliek.  Deti mu na pamiatku darovali ručne vyrobený obraz s Eiffelovou vežou. Návšteva sa niesla v príjemnom duchu a vytvorila priestor na výmenu postrehov a skúseností s prácou medzi Slovákmi vo svete.


Vianoce na SKM

Vianočné sviatky sú časom pokoja. Časom, keď sa snažíme na chvíľu vymaniť z kolotoča každodenných povinností, spomaliť  tempo a precítiť čaro prítomného okamihu.  Okamihu pri štedrovečernom stole, v kruhu rodiny  a priateľov, vzájomného obdarovania sa, tajomstva polnočnej svätej omše.  Vianoce v Paríži sú iné ako Vianoce na Slovensku. Posolstvo Vianoc je však všade rovnaké: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” (Jn 3,16) Tajomstvo Ježišovho príchodu na svet pre každého jedného z nás sme si pripomenuli pri spoločnej svätej omši 25. decembra 2015. Radostným spevom a vzájomnými želaniami  sme prijali vianočnú radosť do svojich sŕdc, aby sme ju ďalej šírili do svojich rodín a domovov.

 


Slovenský vianočný koncert v Madeleine

12. decembra 2015 sa konal už 13. ročník slovenského vianočného koncertu, ktorý organizuje Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži a SKM vo Francúzsku. Tento rok vystúpil Spevácky zbor mesta Bratislavy a opäť potvrdil vynikajúce meno slovenských umelcov. Po koncerte sa v priestoroch kostola Madeleine konala recepcia, ktorá bola príležitosťou na neformálne rozhovory.

2015 vianocny koncert 1 2015 vian koncert 2


Na svätého Mikuláša – Pani Alica Eštoková ambasádorkou Petit Slavik

5. decembra 2015 sme na SKM oslavovali sv. Mikuláša. Na fare Madeleine sme začali sv. omšou, po ktorej nasledoval program detí z Petit Slavik. Sv. Mikuláš potešil deti milým slovom a sladkými dobrotami. Stretnutie pokračovalo tvorivými dielňami a bohatým občerstvením, ktoré pripravili naše mamičky. Pozvanie na milú slávnosť prijali pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá sa stala ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Menovací dekrét jej slávnostne odovzdala Betka de la Bouvrie. Pani ambasádorka vo svojom príhovore povzbudila rodičov a učiteľov k láske k Slovensku a slovenčine. Je to pre nás veľkou cťou a zároveň aj záväzkom do budúcnosti.


Sv. Mikuláš na SKM

Na sviatok sv. Mikuláša k nám zavíta pani Alica Eštoková s manželom pánom veľvyslancom SR vo Francúzsku Marekom Eštokom. Je pre nás veľkou cťou, že sa pani Alica Eštoková  stane ambasádorkou slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Tešíme sa na spoločné stretnutie a všetkých pozývame!

Mikuláš 2015


Kniha o pastoračnej návšteve kardinála Jozefa Tomku

21 júna 2015 navštívil našu SKM kardinál Jozef Tomko spolu s apoštolským nunciom vo Francúzsku arcibiskupom Luigi Venturom. Ako spomienku na túto historickú udalosť sme vydali pamätnicu, v ktorej sa okrem príhovorov a kázne pána kardinála nachádza vyše 160 fotografií. Knihu si môžete zakúpiť po slovenských sv. omšiach, alebo na SKM. Vaše príspevky budú zároveň milodarom na činnosť SKM. Nech nám táto kniha sprítomňuje vzácne chvíle a nech je aj vyjadrením našej spolupatričnosti so Slovenskou katolíckou misiou a všetkým, čo pre krajanov robí.

Untitled


Pozor! Zmena času sv. omší tretiu nedeľu v mesiaci

Milí krajania,

s platnosťou od októbra 2015 sa posúva začiatok sv. omší tretiu nedeľu v mesiaci z 18:00 na 17:00. Po sv. omši bude ako obyčajne spoločné krajanské posedenie. 

Tešíme sa na vás.


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

13. septembra 2015 sme oslávili našu národnú patrónku sv. omšou v Kostole Ste M. Madeleine, po ktorej nasledoval na kolonáde kostola piknik. Slávnosť poctili svojou návštevou pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok so svojou manželkou. Pre deti a učitelky zo Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik začal nový školský rok a v budove fary Madeleine začali po slávnosti s vyučovaním. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za slovenský národ doma aj v diaspore!


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie /pozvánka/

Drahí krajania,

srdečne Vás pozývame na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,

národnej patrónky Slovenska, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. septembra 2015

v Kostole Ste M. Madeleine (nie v kaplnke).

 

P r o g r a m:

12:15 slávnostná sv. omša

13:15   piknik na kolonáde kostola

 

Piknik bude vo vlastnej réžii, teda z občerstvenia,

ktoré každý prinesie a bude gratis.

 

Touto slávnosťou zároveň začína nový školský rok

slovenskej škôlky a slovenskej školy pri SKM, preto radi privítame hlavne rodiny s deťmi.

Ich program bude pokračovať v budove fary na 14, rue de Surène.

Oslávme dôstojne patrónku Slovenska

a posilnime naše národné a duchovné korene!

Tešíme sa na Vás!


Kardinál Jozef Tomko navštívil SKM

UntitledSlovenská katolícka misia a krajania žijúci vo Francúzsku zažili 21. júna 2015 historickú udalosť. Kardinál a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef Tomko slúžil v Kostole Ste Marie Madeleine v Paríži slávnostnú svätú omšu k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorej úmyslom bolo vyprosenie mieru a pokoja v Európe, zvlášť medzi slovanskými národmi. Na slávnosti bol prítomný aj apoštolský nuncius vo Francúzsku arcibiskup Luigi Ventura, ktorý bol prvýkrát nielen na Slovenskej katolíckej misii, ale i v Kostole Ste Marie Madeleine. Slávnosť zorganizoval msgr. Imrich Tóth, rektor Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Na slávnosti sa zúčastnilo 400 veriacich, hlavne slovenskí krajania žijúci vo Francúzsku. Ďakovali za 70 rokov „relatívneho mieru“ v Európe, ale zároveň prosili Všemohúceho Boha, aby konflikt na Ukrajine neprerástol do tragédie, akú svet poznal v bývalej Juhoslávii. Kardinál Tomko prirovnal situáciu v Európe k podobenstvu z evanjelia, keď Ježiš Kristus utíšil búrku na mori. Ľuďom sa často zdá, ako keby Boh spal a nevšímal si ich. Ale Boh je v našom osobnom aj národnom živote stále s nami, len ho musíme prosiť, aby posilnil našu vieru. Zriedkakedy koná mimoriadnym spôsobom, zázračne, ale skôr neviditeľne cez ľudí a udalosti. Ostáva vždy skrytý Boh, ktorý dopustí, ale neopustí. Vo francúzsko-slovenskej kázni sa kardinál Tomko prihovoril aj krajanom. Pripomenul im sv. Cyrila a Metoda, ktorí priniesli Slovákom vieru, reč a kultúru. Za toto vzácne dedičstvo otcov majú Bohu ďakovať, byť na neho hrdí, ale zároveň vedomí si zodpovednosti. Kým Mexičania pri svojom pôvode rozprávajú o Aztékoch a ich krvavých obetách, starí Rimania o Romulovi, Rémovi a vlčici, ktorá ich dojčila, iné národy o svojich hrdinoch, korene a história Slovákov pozdvihujú veľmi vysoko. Až do hĺbky kresťanskej viery, do tajomstva Slova, vteleného Slova! „Isprva bie Slovo.“

Svojou prítomnosťou slávnosť poctili aj biskupský vikár pre cudzinecké misie v Paríži msgr. Xavier Rambaud, farár Madeleine Bruno Horaist, direktor cudzineckých misií pri Konferencii biskupov Francúzska Lorenzo Principe, vicerektor Poľskej katolíckej misie msgr. Krystian Gawron, farár Slovinskej katolíckej misie Joseph Kamin, kňazi Jozef Marčin, Miloš Lichner, Brien MacCarthy, Alain Paillard, Robert Czarnowski, Pierre Schaller, Waclaw Szubert, na koncerte bol prítomný aj predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi vo Francúzsku. Zo štátnych predstaviteľov vicepremiér vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, veľvyslanec Chorvátskej republiky vo Francúzsku Ivo Goldstein a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka. Kardinál André Vingt-Trois poslal pre kardinála Tomku a všetkých prítomných pozdravný list. Na slávnostnej svätej omši zazneli v podaní zboru Aleluja z Kapušian glagolské spevy, ktoré skomponoval prvý misionár SKM vo Francúzsku msgr. Július Gašparík. Prosby zazneli v slovenčine, francúzštine, poľštine a po česky ich čítala Moravanka žijúca v Paríži. Bohatý bol obetný sprievod, v ktorom okrem chleba a vína priniesli Slováci v krojoch i modranskú keramiku, plastiku Sedembolestnej Panny Márie, či Sväté Písmo. Deti zo Slovenskej škôlky pri SKM darovali ručne vyrobenú Eiffelovu vežu. Boli oblečené v krojoch a slávnosť spestrili aj svojimi piesňami a Rúfusovými básňami za Slovensko a za rodičov. Na liturgii a na príprave slávnosti participovali Vladimír Fundárek, Jarmila Minarčik, ktorá sa postarala o nádhernú kvetinovú výzdobu, Andrea Michalečková, Martin a Magda Kozákovci, Daniel Ševčík, Jaroslav Kamas, Denis Kusalíková, Alica Eštoková, Betka a Thibaut de la Bouvrie, Janka a Peter Petriskovci, Mária Reľovská, Anna Sublard, Veronika Paruleková, sestry Žofia, Klára, Konzoláta, Oľga-Mária a Adriana, Francis Duprat, Kristián Markovič, manželia Gaľovci, Šepeľovci, Antolovci a Balážovci, Simona Morand, Dagmar Kopáčová, Anna Martin, Jana Hudecová, Anna Škvarková, Petra Schwarz Gojdičová, Alena Hatalová, Štefánia Boukriche, Daniel Limoges, Peter Župník, Xavier di Castillo, americkí Slováci Jozef a Tim Štofovci, farár Jozef Marčin, Dušan Plunár a Jozef Kušlita.

Ku zhromaždeniu sa prihovoril aj veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok a za farníkov Jarmila Minarčik. Na konci slávnosti rektor Slovenskej katolíckej misie msgr. Imrich Tóth daroval v mene krajanov kardinálovi Jozefovi Tomkovi, apoštolskému nunciovi vo Francúzsku arcibiskupovi Luigimu Ventura a veľvyslancovi SR vo Francúzsku Marekovi Eštokovi zmenšené originálne obrazy sv. Cyrila a Metoda. Pre túto vzácnu príležitosť ich namaľoval akademický maliar Juraj Oravec, a to podľa svojho pôvodného obrazu, ktorý sa nachádza v kaplnke Kostola Madeleine v Paríži. Po slávnosti nasledovala recepcia a koncert zboru z Kapušian Aleluja a mužskej speváckej skupiny Kapušanské richtaroše. V preplnenom kostole zazneli slovenské náboženské, národné a ľudové piesne, ktoré mali veľký úspech. Po koncerte farár Jozef Marčin v mene veriacich z Kapušian odovzdal rektorovi Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Imrichovi Tóthovi pamätnú umeleckú plaketu s patrónom farnosti Kapušany sv. Martinom.

Msgr. Imrich Tóth

Album je prázdny.


Slávnostná sv. omša – pastoračná návšteva kardinála Jozefa Tomku na SKM

pozvanka SK_predna strana FINALpozvanka SK_zadna strana FINAL

 

pozvanka FR-TLAC-predna stranapozvanka FR-TLAC-zadna strana

 

Pri tejto príležitosti vyšlo špeciálne číslo časopisu Život-La Vie venované kardinálovi Jozefovi Tomkovi:

2015 Specialne vydanie Tomko02

 


Veľká noc na SKM

Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána 5. apríla 2015 bola na našej misii naozaj radostná. Na sv. omši sa zišlo asi 90 krajanov a 15 detí. Slávnosť začala posviackou veľkonočných jedál, ktoré priniesli hlavne mladé rodiny s deťmi. Atmosféru umocňovali krásne spevy krajanov s hudobným doprovodom sestry Žofie a Veroniky Parulekovej. Na konci sv. omše sa zapojili aj naše deti, ktoré si pod vedením sestry Adriany vyskúšali jednoduché hudobné nástroje. O nádhernú kvetinovú výzdobu sa postarala Jarmila Minarčik a veľkonočného baránka upiekla Janka Petrisková. Po sv. omši sa krajania zišli na posedení s agapé, na ktorom si pochutnali na slovenských veľkonočných jedlách.


Slovenská škola a škôlka

Slovenská škola a škôlka

SlavikNNKedy a kde:

Každú druhú a štvrtú sobotu po sv. omšiach pre deti o 16:00 hodine.

Prípadná zmena termínu podľa oznamov.

Fara Ste. M. Madeleine na 14, rue de Surène v Paríži.

 

Pred slovenskou škôlkou a školou je o 15:00 hodine v kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine sv. omša pre deti. Pre záujem rodičov sme v priestoroch fary okrem slovenskej škôlky a školy začali aj katechizmus pre deti od 6-11 rokov, ktorý vedie farár SKM.

 

Slovenskú škôlku a školu vedie na základe výchovno-vzdelávacích plánov pedagogička Betka de la Bouvrie delabouvrieb@gmail.com v spolupráci s ďalšími dvomi učiteľkami. Súčasťou tvorivých aktivít sú známe i nové pesničky, kreslenie, interaktívne hry, divadielko, či slovenské rozprávky. Na stretnutiach je priateľská nálada, ktorú umocňuje aj malé občerstvenie pripravené mamičkami. Po vydarených piknikoch francúzsko-slovenských rodín sa v budúcnosti projekt plánuje rozšíriť o rodinné aktivity.


Sv. omša národov

Milí krajania, všetci ste srdečne pozvaní na sv. omšu národov.

V nedeľu 18. januára 2015 o 18.30 hod. ju bude v katedrále Notre – Dame

slúžiť kardinál André Vingt-Trois.


Svätý Mikuláš v SKM

FB2_DSC0323Aj tohtoročný šiesty december bol pre našu Slovenskú škôlku a školu pri SKM v Paríži veľmi významný. Tradične bol venovaný oslave sviatku svätého Mikuláša.

Začali sme úvodnou detskou svätou omšou priamo na mieste. Počas homílie pán farár edukatívnou formou poukázal na dobré skutky, za ktoré sme odmenení. Tie boli prezentované v podobe vianočných ozdôb, ktoré spolu vešali na pripravený vianočný stromček. Na záver svätej omše prišiel dlho očakávaný a spomínaný Mikuláš s plným košom darčekov. Za účasti Mikuláša, rodičov a pána riaditeľa Slovenského inštitútu v Paríži pána Daniela Jurkoviča, ktorý nás poctil svojou návštevou, deti predviedli pripravený program. Báseň na úvod, ľudový tanec, básničky v podaní našich prváčikov, ako aj krátku dramatizáciu rozprávky O repke, ktorou sme zakončili oficiálnu časť programu. Deti boli následne dodatočne obdarené hodnotnými knihami, ktoré sme získali za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči. Nasledovalo spoločné občerstvenie pre všetkých, počas ktorého boli deťom a ich rodičom ponúknuté kreatívne ateliéry. Deti si mali možnosť vyskúšať zdobenie medovníčkov, vytváranie stromčeka z rôznych materiálov a naši najmenší nalepovali ozdoby na vystrihnutý stromček.

Prežili sme naozaj nezabudnuteľné chvíle. Touto cestou by som sa chcela úprimne podakovať všetkým za spoločnú prácu. Pani učiteľkám, asistentkám, vdp. pánovi farárovi, mamičkám, ktoré sa zapojili do prípravy ateliérov a taktiež všetkým rodičom, ktorí prispeli svojim občerstvením k tomu, aby sviatok svätého Mikuláša hlboko slávený ďaleko na Slovensku ostal v srdiečkach a spomienkach našich deťí. Tak ako už v spomínanej hranej rozprávke všetci zapojení spoločnou prácou dospeli k úspešnemu záveru, som presvedčená o tom, že aj naše dielo Slovenskej školy a škôlky tu v Paríži spoločnou prácou všetkých bude jedným z nádherných diel. Oslava sviatku svätého Mikuláša 6.12.2014 to potvrdila.

Betka de la Bouvrie

Foto: wp-content/gallery/sviatok-sv-mikulasa-dec-2014


Vianočný koncert – LÚČNICA NOUS CHANTE NOËL A LA MADELEINE

 LucnicaVêtus de magnifiques costumes traditionnels brodés main, les splendides filles et garçons du chœur mixte Lúčnica nous apportent la beauté des chants de Noël slovaques et du Monde. Ne manquez pas cette occasion unique, nos stars ne passent que trop rarement sur le sol français (au plus proche ils en étaient en 2011, à l’Opéra de Monte-Carlo)

Cette année, avec notre concert traditionnel de Noël à l’Eglise de la Madeleine, nous payons l’honneur à la Révolution de velours – l’évènement qui a changé l’Europe il y a 25 ans. Ľ Ambassade de la République slovaque et l’Institut slovaque à Paris vous invitent

le samedi 13 décembre a 20h00.

Conseil: Prenez place bien avant le concert pour avoir belle visibilité et supérieure sono. Pas de réservations!

Adresse La Madeleine, Paris 8e                               Métro Madeleine                                      Entrée libre!

 


Pozvánka na sv. Mikuláša!

MikulasSrdečne Vás pozývame na stretnutie sv. Mikuláša s deťmi zo Slovenskej škôlky a školy v Paríži pri SKM, ktoré sa uskutoční v sobotu 6/12/2014 na adrese

14 rue de Surene v Paríži.

Program začne o 15.00 hod.detskou svätou omšou na mieste(14 rue de Surene), po ktorej príde sv. Mikuláš. Po skončení sv.omše bude nasledovať krátke vystúpenie detí a občerstevnie pre rodičov, počas ktorého budu môcť deti pracovať v rôznych kreatívnych atelieroch.

Tešíme sa na Vás!


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

14. septembra 2014 zorganizovala Slovenská katolícka misia vo Francúzsku slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je národnou patrónkou Slovenska. Niesla sa v kontexte Roka Sedembolestnej Panny Márie, ktorý vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska. Začala o 12. hodine  sv. omšou v kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine. Sv. omši predsedal Monsignor Xavier Rambaut, biskupský vikár zodpovedný za  cudzinecké misie v arcidiecéze Paríž. Vo svojej homílii povzbudil asi 120 prítomných krajanov ku živej viere, ktorá nie je len o bolesti, ale aj o nádeji, lebo po Veľkom piatku vždy prichádza veľkonočné ráno. Mons. Rambaut vyzdvihol prítomnosť mladých rodín s deťmi, ktorých bolo vyše tridsať, lebo práve v nich je nová nádej a dynamika života a viery. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bola zároveň začiatkom nového školského roka slovenskej škôlky, ktorá pri SKM funguje tretí rok a slovenskej školy, ktorá tento rok začína. Sú to projekty, v ktorých deti zo slovenských a slovensko-francúzskych rodín upevňujú svoje národné a duchovné korene – vieru, slovenský jazyk, slovenskú kultúru a tradície. Potvrdila to aj Emka Petrisková, ktorá krásnou slovenčinou predniesla Rúfusovu Modlitbu za rodičov. Mons. Rambaut na sv. omši oboznámil prítomných aj o menovaní Mons. Imricha Tótha za rektora SKM. Medzi hosťami na slávnosti nechýbal ani pán veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Marek Eštok. Pán veľvyslanec Eštok a Mons. Rambaut dostali od SKM ako spomienku na slávnosť plastiku Sedembolestnej. Po sv. omši slávnosť Sedembolestnej Panny Márie pokračovala piknikom na kolonáde kostola Ste. M. Madeleine, kde bolo pre krajanov pripravené bohaté občerstvenie a kde mali možnosť na neformálne priateľské rozhovory. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri organizácii tejto krásnej slávnosti. Oslava národnej patrónky Slovenska už dlhé roky našich krajanov vo Francúzsku spája a rozvíja ich národné a duchovné dedičstvo.

redakcia časopisu Život – La Vie


Piknik rodín – jún 2014

Posledné stretnutie slovenskej škôlky sa v minulom školskom roku konalo v sobotu 21. júna 2014 v parku Saint-Cloud. Nieslo sa v letnom duchu blížiacich sa prázdnin a dovoleniek. Počasie nám nadmieru prialo. Samotné deti (v spomínaný deň sa ich zúčastnilo 26), ale aj ich rodičia, mali možnosť súperiť v mnohých pripravených súťažiach a zahrať si rôzne ľudové hry na lúke. Nezabudli sme i na odmeny za súťaže. Veľkým prekvapením pre deti bola krásna torta klauna pani Janky Petriskovej a darčeky od duchovného otca Imricha Tótha. Okrem nezabudnuteľných zážitkov si na záver nášho pikniku deti domov odniesli aj pochvaly za celoročné snaženie v slovenskej škôlke. Prostredníctvom týchto pár riadkov by som sa chcela úprimne poďakovať hlavne Msgr. Imrichovi Tóthovi za celoročnú podporu, všetkým deťom za účasť na stretnutiach škôlky, ako aj rodičom, ktorým záleží, aby ich deti boli v kontakte so slovenským jazykom a slovenskou kultúrou. Osobne som presvedčená, že tento projekt  má budúcnosť a je potrebný pre naše slovensko – francúzske deti.

Po krásnom prežití prázdnin sa už teraz spolu tešíme na september

            Betka de la Bouvrie

 


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

V    n e d e ľ u   14.  s e p t e m b r a   2014   bude o 12:00 hodine

v našej kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine slávnostná slovenská sv. omša, na ktorej privítame Monsignora Xavier Rambaut, biskupského vikára, ktorý má na starosti cudzinecké misie v arcidiecéze Paríž.

Po nej budeme mať na kolonáde kostola vyhradené miesto pre piknik. Občerstvenie bude zabezpečené, slovenské koláče radi uvítame.

Touto sv. omšou zároveň začneme nový školský rok, v ktorom budeme vyprosovať pre deti a ich rodiny Božie požehnanie. V tento deň sa stretnú  rodiny s deťmi zapojenými v slovenskej škôlke, prvýkrát aj v slovenskej škole a deti, ktoré budú navštevovať katechizmus.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

„Tu je dom, v ktorom býva Panna Mária, Matka Slovákov. Ona túži, aby ste ju prijali do každého slovenského domu, do celého života vášho národa.“        

(sv. Ján Pavol II. v Šaštíne)

7-3-rok_sedembolestnej logo


Posviacka obrazu sv. Cyrila a Metoda v Paríži

Prvú júnovú nedeľu 1.6.2014 prežívali Slováci v Paríži historickú udalosť. Farár Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Mons. Imrich Tóth zorganizoval v kaplnke kostola Ste. M. Madeleine slávnostnú posviacku obrazu sv. Cyrila a Metoda. V tejto kaplnke v samom srdci Paríža už 13 rokov slúži pre krajanov slovenské sv. omše. Pre krajanov, farníkov, ale aj pútnikov a návštevníkov, to už nebude kaplnka bez mena, ale kaplnka sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú patrónmi misie a spolupatrónmi Európy.

 

Posviacka bola symbolickým ukončením minuloročných osláv 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku, ktorých súčasťou bola aj výstava „Sv. Cyril a Metod vo výtvarnom umení“. Krajania a farníci Ste. M. Madeleine si z nej do kaplnky vybrali obraz slovenského maliara Juraja Oravca. Obraz pre kaplnku zakúpil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška.

 

Na slávnostnej posviacke Božím slovom veriacich povzbudil kaplán Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov Ján Košiar. Prítomní boli farár Ste. M. Madeleine Bruno Horaist, veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s diplomatickým zborom, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, riaditeľ teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru ÚSŽZ Jozef Lang a asi 140 krajanov. Slávnostné chvíle boli umocnené aj sviatosťou birmovania, speváckym vystúpením detí zo slovenských a slovensko-francúzskych rodín a následným agapé. Cyrilometodské dedičstvo nie je len odkaz na minulosť, ale je stále živé a aktuálne.

DSC_1679


Príhovor dp. Jána Košiara:

 DSC_2869Na počiatku bolo slovo

Monsieur curé, vážený pán veľvyslanec, milý pán riaditeľ Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, milý otec monsignor, pán farár Imrich, milí bratia a sestry! Ďakujem za pozvanie, že Vás môžem pozdraviť v tento vzácny deň posviacky obrazu sv. Cyrila a Metoda, tu v kaplnke parížskeho chrámu Ste. M. Madeleine.

Misia svätých bratov Konštantína a Metoda na naše územie, ktorá začala v roku 863 pozvaním Rastislava, je nám všeobecne dosť známa. Existujú o tom mnohé knihy, štúdie a články, publikované aj v minulom roku 2013, keď sme slávili 1150. výročie príchodu solúnskych bratov na územie dnešnej Slovenskej republiky a Moravy.

Apoštol národov, svätý Pavol, ktorý je okrem svojich listov aj autorom prvej správy o vzkriesení Pána Ježiša Krista (1 Kor 15, 3-8), sa na svojich cestách zastavil aj v Troade, na brehu prielivu, ktorý oddeľuje Áziu od Európy. Tam mal sen, kde ho jeden Macedónčan volal do Macedónska: „»Prejdi do Macedónska a pomôž nám!« Hneď, ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá, zaniesť tam Dobrú zvesť.“ (Sk 16, 9-10.) Môžeme smelo povedať, že aj misia solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda smerovaná do Európy, bola inšpirovaná práve svätým apoštolom Pavlom.

Prešlo viac ako osem storočí, keď sa na scéne svetových dejín zjavili Konštantín a jeho brat Metod. Ich dielo je neoddeliteľnou súčasťou histórie polovice IX. storočia v zložitých vzťahoch medzi dvoma tradičnými centrami kresťanstva – Rímom a Konštantíno­polom. To, čo vykonali solúnski bratia, zmenilo život národov prakticky vo všetkých krajinách Európy. Aj preto ich sv. pápež Ján Pavol II. vyhlásil 30. decembra 1980 za spolupatrónov starého kontinentu. Keď potom o rok 8. novembra 1981 navštívil Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, o sv. Cyrilovi a Metodovi povedal: „Keď myslíme na dielo solúnskych bratov, musíme sa pozastaviť nad tým, čo ono značilo pre spoločenský a občiansky život. Okruh ich pôsobnosti sa totiž neobmedzoval iba na výlučne náboženské pole, ale z viery z Boha vyvádzali účinné dôsledky pre každodenný život jednotlivca, rodín a celej spoločnosti, aby každý úsek, každý krok života vyvieral z Boha a k Bohu smeroval. Takto kládli základy novej spoločnosti, novej spravodlivosti a pokoja. Nebáli sa za tieto zásady bojovať a trpieť.“

 

Svätí bratia Cyril a Metod boli príkladní misionári. Iste nie náhodou poslední traja pápeži 20. storočia týmto dvom svätcom venovali dokumenty osobitného významu. Sú to tri apoštolské listy: Magnifici eventus svätého Jána XXIII. z roku 1963, Antiqua nobilitas Pavla VI. z roku 1969, Egregiae virtutis svätého Jána Pavla II. v roku 1980 a jeho encyklika Slavorum apoštoli, ktorú napísal v roku 1985. V roku 1980 boli títo svätí bratia vyhlásení spolu so svätým Benediktom za spolupatrónov Európy.

Obaja solúnski bratia – budúci apoštoli Slovanov – boli osobnosťami, v ktorých dýchala klasická byzantská kresťanská kultúra. Predovšetkým sv. Cyril, nazývaný aj „Filozof“, bol jedným z popredných predstaviteľov kultúry svojej doby. Skutočnú vedu a ozajstnú múdrosť pre neho predstavovala filozofia, ktorú definoval ako: „poznávanie božských a ľudských vecí, nakoľko sa môže človek priblížiť Bohu, (filozofia) učí človeka, že svojimi skutkami sa má stať obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril“ (ŽK IV).

Ak dnes laický svet hovorí o neprekonateľnej priepasti medzi vierou a nábožen­stvom na jednej strane a rozumom, či vedou, na druhej strane, teda o akoby neprekonateľnom konflikte medzi fides et ratio, sv. Cyril práve naopak videl vo vede, predovšetkým v takom poznávaní, ktoré privádza dušu k múdrosti, uskutočňovanie Božieho plánu o človeku. Solúnski bratia boli dedičmi antickej gréckej kultúry, ktorej pokračovateľkou bola stredoveká Byzancia. Ani ten najzaťatejší zástanca radikálneho laicizmu, po slovensky bezbožníctva, nemôže poprieť význam tohto antického dedičstva pre celú európsku, ba svetovú kultúru. Preto je paradoxné, že sa dnes neraz chce popierať dôležitosť prostriedku, skrze ktorý sa nám zachovala táto kultúra, ktorá tak bola vložená do kolísky rodiacej sa modernej Európy, ako ju poznáme dnes.

Dnes zbierame plody rozhodnutia politikov Európskej únie, že v Ústave EÚ nie je spomenutý Boh ani kresťanstvo. A preto vidíme, že to všetko stojí na hlinených nohách. Ako Babylonská veža. A už naši otcovia vedeli, že bez Božieho Požehnania, márne naše namáhania.

Bolo to totiž práve kresťanstvo, ktoré prenieslo najpozitívnejšie prvky duchov­né­ho dedičstva antiky do moderného európskeho sveta a z grécko-rímskeho stredo­mor­ského prostredia ho transplantovalo do celého geopolitického priestoru, ktorý dnes nazývame Európou. Západoeurópsky svet, ktorý vznikol fúziou početných barbarských kmeňov, si vybral latinský jazyk, aby tak mohol čerpať z antickej múdrosti prefiltrovanej cez kláštorné skriptóriá a kapitulárne školy. V tomto kontexte sa idea Cyrila a Metoda vytvoriť nové písmo pre Slovanov a preložiť do ich reči Sväté písmo a liturgické formuláre mohla javiť ako prevrat dovtedajšieho osvedče­ného poriadku, ako nebezpečný vynález s nepredví­dateľnými dôsledkami.

Misia svätých bratov Konštantína a Metoda je nám všeobecne dosť známa. Ako ju ale žijeme dnes každý deň? Ako sa hlásime k ich odkazu? Nie sú to iba prázdne frázy? Tu v Paríži určite nie a aj som rád, že som pri tom, keď tu posvätíme ich obraz od nášho umelca majstra Juraja Oravca. Slovenská republika vo svojej Ústave hovorí o cyrilo-metodskej tradícii ako o dedičstve, ktoré musí byť zachované pre všetky budúce generácie. Ak táto cyrilo­me­tod­ská tradícia v Ústave SR nemá byť iba prázdnu frázou, tak si musíme uvedomiť, že tu ide o kresťanstvo ako také: že je to vlastne uznanie Boha za Stvoriteľa, Ježiša Krista za Božieho Syna, a Ducha Svätého, ktorý, ako sa modlíme v Kréde, vychádza z Otca i Syna, za tú silu, ktorá nám umožní hlásiť sa k nášmu presvedčeniu vždy a všade. Aj keď naše okolie spieva Hossana, aj keď kričí Ukrižuj. Lebo Boh bude mať posledné slovo.

Novodobé pohanstvo sa dnes šíri oveľa záludnejšie, ba takmer nepozorovateľne, ako vážne nebezpečenstvo prostredníctvom silnej propagandy a tlaku na človeka, že hriech a zlo vlastne neexistuje. Koľko úsilia sa dnes vynakladá v rozličných masmédiách, novinách i televízii, aby človeka presvedčili, že staré dobré zásady vyjadrené v Desatoro sú smiešne a nemoderné! A Desatoro, okrem toho, že je zapísané v každom ľudskom srdci, pochádza na písme zo Starého zákona! To nevymysleli vo Vatikáne! Skutky, ktorých sa v minulosti ľudia báli, alebo ich aspoň pokladali za nesprávne a hriešne, sa dnes definujú ako prejav slobody a suverenity človeka. Tento morálny relativizmus, bezbrehá tolerancia i extrémna politická korektnosť, ktorá povyšuje zlo na roveň zákona a zakazuje zlo označiť ako zlo, toto je, drahí bratia a sestry, toto je pohanstvo našich čias.

Dnes sa s nami nikto nebude hádať, či Ježiš Kristus žil na tomto svete ako historická osobnosť, dnes už nikto seriózny nepochybuje. Poprieť jeho existenciu v čase by znamenalo poprieť aj Aristotela a Platóna, či Homéra a mnohých ďalších ľudí z antiky. Celý svet predsa počíta roky pred Kristom a po Kristovi, kedysi sme hovorili „nášho letopočtu“ a „pred našim letopočtom“, lebo sme sa báli priznať, že príchodom Krista, jeho pôsobením, smrťou na kríži, ale hlavne zmŕtvych­vstaním, sa totálne zmenil beh sveta. Problém a otázka kresťanskej viery však nie je v tom, či Ježiš Kristus žil na tomto svete ako historická osobnosť, alebo nie, ale či ho my v našom živote uznávame za Božieho Syna a Spasiteľa!

Svätí Cyril a Metod! Vám ďakujeme za to, že ste nás naučili modliť sa v našom jazyku: Vzhliadni, Pane, milosťou svojou na naše kráľovstvo. A nevydaj, čo je naše cudzím. A neoddaj nás v korisť národom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho, ktorý kraľuje s Otcom i Svätým Duchom. Ani dnes v 21. storočí! Prosíme aj tu a teraz, o váš príhovor, aby sme sa v našej vlasti nestali korisťou národov, či zvykov pohanských. Svätí Cyril a Metod orodujte za nás!

Obraz svätého Cyrila a svätého Metoda sme si tu dali nielen preto, aby sme spomínali na minulosť, slávnu i bolestnú, ale aj preto, aby sme si uvedomili našu zodpovednosť za budúcnosť, za budúcnosť Európy, lebo misia svätých Cyrila a Metoda nie je skončená. Ohlasovanie evanjelia je povinnosťou všetkých, za všetkých čias a vo všetkých krajinách, i nás Slovákov v Paríži a Francúzsku. Slováci žijú okrem svojej vlasti, medzi Dunajom a Tatrami, ako sa zvykne hovoriť, na všetkých kontinentoch. Aj tu, vo Francúzsku, kde už v roku 1953, pred 61 rokmi, vznikla Slovenská katolícka misia. Naši otcovia všade vo svete propagovali Slovensko a boli zástancami jeho samostatného života ako štátneho útvaru. Udržiavali duchovné cyrilo-metodské korene slovenského národa, zakladali spolky, školy, ústavy, vydávali noviny a časopisy a kde to podmienky a možnosti dovoľovali, zakladali aj misie. Nezabúdali na duchovné dedičstvo otcov, ktoré si doniesli z domova.

Najstaršie zmienky o slovenskej emigrácii vo Francúzsku sú z rokov 1921 – 1922, pričom hlavné centrá Slovákov boli v okolí Paríža, kde je tomu tak aj dnes. Po komunistickom februárovom prevrate v roku 1948 sa v Paríži dočasne usadili kňazi Štefan Buc, Jozef Dragoš-Alžbetínčan, František Izakovič, Fridrich Osuský a Jozef Vavrovič, ktorí opustili Slovensko, hoci ich prvoradým cieľom bolo štúdium a len popri ňom sa venovali starostlivosti o krajanov. Ale to bol spôsob, ktorým sa sformovala neoficiálna slovenská katolícka misia. Slovenská katolícka misia v Paríži, ako viete, oficiálne vznikla v roku 1953. Iniciatíva prišla z Ríma, kde prišli už po roku 1945 zo Slovenska viacerí kňazi a študenti teológie. Na ich čele stál Mons. Anton Botek, ktorého som mal možnosť osobne poznať. Doma v Bratislave pôsobil ako riaditeľ Ústrednej katolíckej kancelárie. On viedol vo Vatikáne rokovania na Štátnom sekretariáte a zároveň aj súčasne vo Francúzsku. Mal som tú česť osobne ho poznať. Okrem tejto práce, organizácie misií, vydávania Hlasov z Ríma, Mons. Botek preložil celé Sväté písmo Jeruzalemskú Bibliu (tento preklad pochádza z roku 1954 práve z Francúzska), ktoré vyšlo síce až po jeho smrti, ale vďaka nemu máme tento jedinečný preklad aj my Slováci, čo nás zaraďuje medzi kultúrne národy sveta. A druhým takýmto hýbateľom bol v tých rokoch Mons. Štefan Nahálka, rodák z Liptovskej Tepličky, ktorý tiež ušiel do Ríma.

Na základe apoštolskej konštitúcie Exsul Familia Nazarethana z roku 1952 sa začali zriaďovať misie pre emigrantov podľa etnickej zásady, a nie podľa aktuálneho štátneho zriadenia a preto aj Slováci mali právo na vlastnú misiu. Prvým slovenským misionárom sa stal Július Gašparík, ktorý v roku 1953 dokončil štúdiá v Ríme a prišiel do Paríža. Druhým misionárom tu v Paríži bol František Reves a ako tretí k nim pribudol Dominik Hrušovský, ktorý sa neskôr stal rektorom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríma, biskupom pre Slovákov v zahraničí, svätiacim biskupom v Bratislavsko-Trnavskej arcidiecéze a apoštolským nunciom v Bieloruskej republike. Žije pod Hradom v Nitre a nedávno som ho navštívil. Všetkých Vás srdečne pozdravuje. Dovolím si aj ja odovzdať jemu vaše pozdravy, lebo práve dnes, 1. júna, má 88 rokov. Ja som ho spoznal v Ríme. Poznal som aj Júliusa Gašparíka i Františka Revesa, ale tí už sú dávnejšie na večnosti. Aj pátra Jozefa Kováča, jezuitu, ktorý dožil v Trnave, aj Vojtecha Zemana, s ktorým som bol naposledy v utorok na pohrebe známeho jezuitu, ktorý tiež žil veľa rokov v zahraničí, v Taliansku, Rakúsku a v Nemecku, v utorok 27. mája sme ho pochovali – iste ste ho viacerí poznali – páter Šebastián Labo, SJ. A od roku 2000 je tu môj priateľ, Mons. Imrich Tóth.

Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré tu k Vám zavítali, patril aj slovenský biskup Andrej Grutka, pôsobiaci v USA. V roku 1963 sa zúčastnil na cyrilo-metodských slávnostiach v Paríži a vtedy v kázni povedal: „Nič na svete nie je bez príčiny. Aj to, že slovenský národ jestvuje a že sa udržal cez najväčšie ťažkosti až dodnes, nie je bez príčiny. Dejiny nás učia, že pred 1100 rokmi Božia prozreteľnosť vyvolila si slovenský národ k veľkej úlohe – k pokresťančeniu Slovanov, ktoré sa začalo z územia obývaného Slovákmi… Tým sa však úloha slovenského národa neskončila. Tak ako úloha človeka sa končí iba jeho smrťou, aj úloha národa sa končí len jeho zánikom. Slovenský národ však žije a je si vedomý svojej etnickej zvláštnosti medzi ostatnými národmi.“

Slovenská katolícka misia vo Francúzsku aktívne prispieva na rozvíjaní cyrilometodskej tradície, cyrilometodský kult je spoločným duchovným znakom Slovákov vo vlasti i v zahraničí a preberá ho jedna generácia od druhej. Nuž, drahí bratia a sestry, milí krajania, nech toto dedičstvo nám pripomína aj tento obraz, ktorý dnes slávnostne posvätíme a ktorý bude zdobiť našu kaplnku tu v Chráme Ste. M. Madeleine v Paríži.

Radikálna odluka štátu od Cirkvi, aká je tu vo Francúzsku, nie je nikde v Európskej únii. To znamená konkrétne, že Cirkev žije výlučne z milodarov veriacich, a teda aj všetky aktivity, vrátane priestorov, si musia veriaci zaplatiť sami. Tak je to aj v Bielorusku, ktoré nie je v EÚ, a kde ja som mal možnosť pracovať sedem rokov. Ale prežijeme, lebo Ježiš Kristus prežil, a on je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Tí, čo ho na Veľký piatok zabili, mysleli si, že budú mať od neho pokoj. A mýlili sa. Ježiš Kristus je tu s nami aj dnes a pozýva nás o tom vydávať svedectvo. Aj tu, v Paríži, pod ochranou sv. Cyrila a Metoda.


Púť do Lúrd – máj 2014

8.-11. mája 2014 zorganizovala SKM púť do najznámejšieho pútnického miesta na svete – Lúrd. Okrem osobných úmyslov sme ju obetovali za všetkých krajanov a za našu misiu. Začali sme sv. omšou pri hrobe sv. Martina v Tour. Tam sme sa stretli s krajankou pani Helenou Hanzelovou, ktorá bola nesmierne dojatá a šťastná. Manžel pani Hanzelovej, Jozef Hanzel, sa aktívne zapájal do krajanského života vo Francúzsku a na vlastné náklady vydával v rokoch 1949-1952 časopis Slovenský národ – La Nation Slovaque. Pred Lurdami sme navštívili aj La Rochelle a ostrov Ré. V autách sme sa modlili a spievali mariánske, ale aj slovenské ľudové piesne. Atmosféru v Lurdách treba osobne zažiť. Bola jedinečná, neopakovateľná, tajomná. Bolo pre nás veľkým prekvapením, keď nám otec Imrich oznámil, že ideme spievať na pódium pred desaťtisícový dav slovenskú verziu lurdskej hymny! Aj naša slovenská zástava vzbudzovala všeobecnú pozornosť. Krásna bola večerná sv. omša v jaskyni s adoráciou, súkromná sv. omša v priestoroch hlavného chrámu, krížová cesta, či nedeľná medzinárodná sv. omša. Lurdy sú tajomné miesto. Nedostanete odpovede na všetky vaše otázky, prosby, alebo trápenia, ale predsa cítite, že sa vo vašom vnútri niečo zmenilo. Niečo, čo možno až po čase zapadne do seba ako kúsok skladačky do obrázka. Keď odchádzate, viete naisto len jednu vec. Že sa sem chcete vrátiť.

Katarína Hanzlíková

Podrobnejšia reportáž o púti bude uverejnená v časopise Život – La Vie 2/2014.

LO IMG_1123


Piknik k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska

Rok 2014 vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska za rok Sedembolestnej Panny Márie. V nedeľu 14.9.2014 bude o 12:00 hodine v našej kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine slávnostná slovenská sv. omša a po nej budeme mať na kolonáde kostola vyhradené miesto pre piknik. Občerstvenie bude zabezpečené, slovenské dezerty radi uvítame.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

„Tu je dom, v ktorom býva Panna Mária, Matka Slovákov. Ona túži, aby ste ju prijali do každého slovenského domu, do celého života vášho národa.“        

(sv. Ján Pavol II. v Šaštíne)

 


Sväté omše pre deti

Kedy a kde:

Soboty po 1. a po 3. nedeli o 15:00 hodine s platnosťou za nedeľu.

Kaplnka / Chapelle pod kostolom Ste. M. Madeleine.

 

Po sv. omši nasleduje na fare Ste. M. Madeleine slovenská škôlka a škola, alebo v prípade záujmu katechizmus pre deti od 6-11 rokov, ktorý vedie farár SKM.

 

Mnohé slovenské a slovensko-francúzske rodiny prejavujú snahu spoločne sa stretávať a zachovať u svojich potomkov živú vieru a materinský slovenský jazyk. Cieľom sv. omší pre deti je sprostredkovanie Božieho slova v slovenskom jazyku, spoznávanie a stretávanie sa detí a rodičov a vymieňanie názorov a skúseností. Deti sa učia slovenské modlitby, dobre zapamätateľné pesničky, môžu miništrovať, v kázni klásť otázky k evanjeliu a tak vekuprimeraným spôsobom spoznávať Boha. Cez sv. omšu prebiehajú aj rôzne aktivity k evangeliu. Slúžia k tomu, aby chlapci a dievčatá spoznávali Pána Ježiša a chceli sa mu podobať.

 

Všetci rodičia, ktorí pravidelne navštevujú tieto sv. omše, zodpovedne a obetavo napĺňajú povinnosť kresťanskej výchovy. Milí rodičia, pri krste dieťaťa ste sa zaviazali, že ho budete kresťansky vychovávať. Pamätajte na slová Ježiša – „Nechajte maličkých prísť ku mne.“ Ukrojiť si čas z víkendu a uprednostniť sv. omšu pred inými zábavnými, športovými či kultúrnymi aktivitami, je formou obety. Ale bez obety nieto požehnania. Požehnania pre Vaše deti a pre Vaše rodiny. V našom spoločenstve je miesto pre každého, kto má dobrú vôľu a otvorené srdce.