Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

PETIT SLAVIK Slovenská škola a škôlka pri SKM – zápis na školský rok 2018/19


Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik úspešne ukončila školský rok

18. júna 2016 Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik ukončila školský rok 2015/2016. Deti, rodičia a pani učitelky sa zišli na fare Madeleine, aby spolu strávili príjemné popoludnie plné hier a zábavy. Riaditeľka Petit Slavik Betka de Bouvrie zhodnotila uplynulý školský rok a rektor SKM Imrich Tóth poďakoval učiteľkám za ich obetavú prácu a povzbudil rodičov v ich úsilí rozvíjať u detí slovenský jazyk, národné korene a kresťanskú výchovu. Všetci žiaci boli za svoju usilovnosť odmenení diplomom a darčekom. Tešíme sa na stretnutie v septembri!

« z 3 »
« z 3 »

Deň matiek

28. mája 2016 sme si na našej SKM pripomenuli Deň matiek. Tento pekný sviatok sme začali sv. omšou pre rodiny s deťmi, kde sme sa zvlášť modlili za naše mamičky. Po sv. omši nasledovala Slovenská škola a škôlka pri SKM Petit Slavik, na ktorej si deti pod vedením učiteliek pripravili pre svoje mamy program. Všetkých potešili ich básničky, Rúfusova modlitba za mamu, malé divadielko a pesničky. Na slávnosti bola prítomná aj ambasádorka Petit Slavik pani Alica Eštoková. Na záver deti darovali svojim mamičkám srdiečka, ktoré vyrobili a rodičia a diváci ich odmenili zaslúženým potleskom.


Galette des Rois

9. januára 2016 sa uskutočnilo prvé Trojkráľové stretnutie rodín z SKM a farnosti Madeleine. Pri tradičnom koláči bol priestor na priateľské rozhovory a vzájomné spoznávanie sa. Sv. omšu slúžili farár SKM Imrich Tóth, farár Madeleine Bruno Horaist a ďalší kňazi farnosti. Veríme, že toto stretnutie sa stane peknou tradíciou a vyjadrením veľmi dobrých vzťahov medzi SKM a farnosťou Madeleine.


Na svätého Mikuláša – Pani Alica Eštoková ambasádorkou Petit Slavik

5. decembra 2015 sme na SKM oslavovali sv. Mikuláša. Na fare Madeleine sme začali sv. omšou, po ktorej nasledoval program detí z Petit Slavik. Sv. Mikuláš potešil deti milým slovom a sladkými dobrotami. Stretnutie pokračovalo tvorivými dielňami a bohatým občerstvením, ktoré pripravili naše mamičky. Pozvanie na milú slávnosť prijali pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá sa stala ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Menovací dekrét jej slávnostne odovzdala Betka de la Bouvrie. Pani ambasádorka vo svojom príhovore povzbudila rodičov a učiteľov k láske k Slovensku a slovenčine. Je to pre nás veľkou cťou a zároveň aj záväzkom do budúcnosti.


Sv. Mikuláš na SKM

Na sviatok sv. Mikuláša k nám zavíta pani Alica Eštoková s manželom pánom veľvyslancom SR vo Francúzsku Marekom Eštokom. Je pre nás veľkou cťou, že sa pani Alica Eštoková  stane ambasádorkou slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Tešíme sa na spoločné stretnutie a všetkých pozývame!

Mikuláš 2015


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie /pozvánka/

Drahí krajania,

srdečne Vás pozývame na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,

národnej patrónky Slovenska, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. septembra 2015

v Kostole Ste M. Madeleine (nie v kaplnke).

 

P r o g r a m:

12:15 slávnostná sv. omša

13:15   piknik na kolonáde kostola

 

Piknik bude vo vlastnej réžii, teda z občerstvenia,

ktoré každý prinesie a bude gratis.

 

Touto slávnosťou zároveň začína nový školský rok

slovenskej škôlky a slovenskej školy pri SKM, preto radi privítame hlavne rodiny s deťmi.

Ich program bude pokračovať v budove fary na 14, rue de Surène.

Oslávme dôstojne patrónku Slovenska

a posilnime naše národné a duchovné korene!

Tešíme sa na Vás!


Slovenská škola a škôlka

Slovenská škola a škôlka

SlavikNNKedy a kde:

Každú druhú a štvrtú sobotu po sv. omšiach pre deti o 16:00 hodine.

Prípadná zmena termínu podľa oznamov.

Fara Ste. M. Madeleine na 14, rue de Surène v Paríži.

 

Pred slovenskou škôlkou a školou je o 15:00 hodine v kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine sv. omša pre deti. Pre záujem rodičov sme v priestoroch fary okrem slovenskej škôlky a školy začali aj katechizmus pre deti od 6-11 rokov, ktorý vedie farár SKM.

 

Slovenskú škôlku a školu vedie na základe výchovno-vzdelávacích plánov pedagogička Betka de la Bouvrie delabouvrieb@gmail.com v spolupráci s ďalšími dvomi učiteľkami. Súčasťou tvorivých aktivít sú známe i nové pesničky, kreslenie, interaktívne hry, divadielko, či slovenské rozprávky. Na stretnutiach je priateľská nálada, ktorú umocňuje aj malé občerstvenie pripravené mamičkami. Po vydarených piknikoch francúzsko-slovenských rodín sa v budúcnosti projekt plánuje rozšíriť o rodinné aktivity.


Svätý Mikuláš v SKM

FB2_DSC0323Aj tohtoročný šiesty december bol pre našu Slovenskú škôlku a školu pri SKM v Paríži veľmi významný. Tradične bol venovaný oslave sviatku svätého Mikuláša.

Začali sme úvodnou detskou svätou omšou priamo na mieste. Počas homílie pán farár edukatívnou formou poukázal na dobré skutky, za ktoré sme odmenení. Tie boli prezentované v podobe vianočných ozdôb, ktoré spolu vešali na pripravený vianočný stromček. Na záver svätej omše prišiel dlho očakávaný a spomínaný Mikuláš s plným košom darčekov. Za účasti Mikuláša, rodičov a pána riaditeľa Slovenského inštitútu v Paríži pána Daniela Jurkoviča, ktorý nás poctil svojou návštevou, deti predviedli pripravený program. Báseň na úvod, ľudový tanec, básničky v podaní našich prváčikov, ako aj krátku dramatizáciu rozprávky O repke, ktorou sme zakončili oficiálnu časť programu. Deti boli následne dodatočne obdarené hodnotnými knihami, ktoré sme získali za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči. Nasledovalo spoločné občerstvenie pre všetkých, počas ktorého boli deťom a ich rodičom ponúknuté kreatívne ateliéry. Deti si mali možnosť vyskúšať zdobenie medovníčkov, vytváranie stromčeka z rôznych materiálov a naši najmenší nalepovali ozdoby na vystrihnutý stromček.

Prežili sme naozaj nezabudnuteľné chvíle. Touto cestou by som sa chcela úprimne podakovať všetkým za spoločnú prácu. Pani učiteľkám, asistentkám, vdp. pánovi farárovi, mamičkám, ktoré sa zapojili do prípravy ateliérov a taktiež všetkým rodičom, ktorí prispeli svojim občerstvením k tomu, aby sviatok svätého Mikuláša hlboko slávený ďaleko na Slovensku ostal v srdiečkach a spomienkach našich deťí. Tak ako už v spomínanej hranej rozprávke všetci zapojení spoločnou prácou dospeli k úspešnemu záveru, som presvedčená o tom, že aj naše dielo Slovenskej školy a škôlky tu v Paríži spoločnou prácou všetkých bude jedným z nádherných diel. Oslava sviatku svätého Mikuláša 6.12.2014 to potvrdila.

Betka de la Bouvrie

Foto: wp-content/gallery/sviatok-sv-mikulasa-dec-2014


Pozvánka na sv. Mikuláša!

MikulasSrdečne Vás pozývame na stretnutie sv. Mikuláša s deťmi zo Slovenskej škôlky a školy v Paríži pri SKM, ktoré sa uskutoční v sobotu 6/12/2014 na adrese

14 rue de Surene v Paríži.

Program začne o 15.00 hod.detskou svätou omšou na mieste(14 rue de Surene), po ktorej príde sv. Mikuláš. Po skončení sv.omše bude nasledovať krátke vystúpenie detí a občerstevnie pre rodičov, počas ktorého budu môcť deti pracovať v rôznych kreatívnych atelieroch.

Tešíme sa na Vás!


Piknik rodín – jún 2014

Posledné stretnutie slovenskej škôlky sa v minulom školskom roku konalo v sobotu 21. júna 2014 v parku Saint-Cloud. Nieslo sa v letnom duchu blížiacich sa prázdnin a dovoleniek. Počasie nám nadmieru prialo. Samotné deti (v spomínaný deň sa ich zúčastnilo 26), ale aj ich rodičia, mali možnosť súperiť v mnohých pripravených súťažiach a zahrať si rôzne ľudové hry na lúke. Nezabudli sme i na odmeny za súťaže. Veľkým prekvapením pre deti bola krásna torta klauna pani Janky Petriskovej a darčeky od duchovného otca Imricha Tótha. Okrem nezabudnuteľných zážitkov si na záver nášho pikniku deti domov odniesli aj pochvaly za celoročné snaženie v slovenskej škôlke. Prostredníctvom týchto pár riadkov by som sa chcela úprimne poďakovať hlavne Msgr. Imrichovi Tóthovi za celoročnú podporu, všetkým deťom za účasť na stretnutiach škôlky, ako aj rodičom, ktorým záleží, aby ich deti boli v kontakte so slovenským jazykom a slovenskou kultúrou. Osobne som presvedčená, že tento projekt  má budúcnosť a je potrebný pre naše slovensko – francúzske deti.

Po krásnom prežití prázdnin sa už teraz spolu tešíme na september

            Betka de la Bouvrie