Kalendár
Fotogaléria

Vyšla kniha o histórii SKM vo Francúzsku

Autorom knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku je msgr. Imrich Tóth.

Úvodné slová napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslalnec SR vo Francúzsku Marek Eštok a člen Slovenského ústavu Jozef M. Rydlo. Predhovory sú v slovenskom aj francúzskom jazyku.

Vydaniu predchádzal niekoľkoročný výskum archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku.

Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, misionármi SKM, bohatou a rôznorodou činnosťou SKM, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali.

Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Knihu si môžete zakúpiť po Slovenských sv. omšiach alebo na SKM.

Untitled


Veľká Noc na SKM

Veľkú noc  sme na Slovenskej katolíckej misii oslávili nedeľnou svätou omšou 27. marca 2016. O radosť Zmŕtvychvstalého Krista sme sa mohli podeliť s množstvom krajanov, ktorí si prišli pripomenúť najvýznamnejšie udalosti našej viery.  Pokoj a slávnostná atmosféra sa niesli celou svätou omšou, zvuk organa a tóny tradičných veľkonočných  piesní potešili najmä  tých, ktorí sa počas roka častejšie zúčastňujú francúzskej liturgie.  Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie jedál a veľkonočných pokrmov.   Vyzdobené  košíky plné dobrôt priniesli viacerí krajania a hoci sa deti pokúšali vybrať spomedzi nich ten najkrajší, nebolo to jednoduché. Po svätej omši nás čakal sviatočný obed so slovenskými veľkonočnými jedlami, čas na spoločné chvíle a rozhovory.

 


Návšteva pani ambasádorky na SKM a v PETIT SLAVIK

19. marca 2016 sme v Slovenskej škole a škôle pri SKM Petit Slavik privítali vzácnu návštevu. Prišla k nám naša ambasádorka pani Alica Eštoková. Keďže marec je mesiacom knihy, deťom prečítala rozprávku O červenej čiapočke, ktorá sa následne stala témou vyučovania. Starší žiaci v škole si čítali rôzne verzie tejto rozprávky, porovnávali ich a vymýšľali nový, netradičný  a čo najoriginálnejší záver.  Deti v škôlke sa učili básničku, spájali pestré obrázky, z ktorých tvorili dej príbehu a potom ho prerozprávali.  Všetky pripravené scénky o Červenej čiapočke predviedli svojim rodičom v krátkom záverečnom programe.  Spoločne sme sa zasmiali na vlkovi, ktorý vôbec nebol zlý, ale s Čiapočkou sa skamarátil, menšie deti nám porozprávali napínavý obrázkový príbeh  a zarecitovali básničku. Tento deň sme okrem vzácnej návštevy mali ešte jeden dôvod oslavovať – pán farár mal narodeniny  a okrem spoločného spevu  „Veľa šťastia, zdravia!“ dostal aj krásnu, chutnú tortu. Všetky deti mu ochotne pomohli sfúknuť sviečky a tortu zjesť.


Predseda Úradu pre slovákov žijúcich v zahraničí na SKM

Predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. sa oboznámil s prácou a aktivitami realizovanými cez Slovenskú katolícku misiu v Paríži.  12. marca 2016 sa zúčastnil na sv. omši, ktorá bola okrem tradičnej violy a klávesov oživená  aj tónmi fujary a tradičným slovenským krojom. Pán Varšo  si so záujmom pozrel obraz sv. Cyrila a Metoda, ktorý máme v kaplnke, oboznámil sa s fungovaním misie a zavítal do priestorov  Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, kde vyzdvihol potrebu zachovania materinského jazyka. Naši žiaci ho svojimi vedomosťami potešili a pán predseda  ocenil aj prácu šikovných učiteliek.  Deti mu na pamiatku darovali ručne vyrobený obraz s Eiffelovou vežou. Návšteva sa niesla v príjemnom duchu a vytvorila priestor na výmenu postrehov a skúseností s prácou medzi Slovákmi vo svete.


Vianoce na SKM

Vianočné sviatky sú časom pokoja. Časom, keď sa snažíme na chvíľu vymaniť z kolotoča každodenných povinností, spomaliť  tempo a precítiť čaro prítomného okamihu.  Okamihu pri štedrovečernom stole, v kruhu rodiny  a priateľov, vzájomného obdarovania sa, tajomstva polnočnej svätej omše.  Vianoce v Paríži sú iné ako Vianoce na Slovensku. Posolstvo Vianoc je však všade rovnaké: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” (Jn 3,16) Tajomstvo Ježišovho príchodu na svet pre každého jedného z nás sme si pripomenuli pri spoločnej svätej omši 25. decembra 2015. Radostným spevom a vzájomnými želaniami  sme prijali vianočnú radosť do svojich sŕdc, aby sme ju ďalej šírili do svojich rodín a domovov.

 


Kniha o pastoračnej návšteve kardinála Jozefa Tomku

21 júna 2015 navštívil našu SKM kardinál Jozef Tomko spolu s apoštolským nunciom vo Francúzsku arcibiskupom Luigi Venturom. Ako spomienku na túto historickú udalosť sme vydali pamätnicu, v ktorej sa okrem príhovorov a kázne pána kardinála nachádza vyše 160 fotografií. Knihu si môžete zakúpiť po slovenských sv. omšiach, alebo na SKM. Vaše príspevky budú zároveň milodarom na činnosť SKM. Nech nám táto kniha sprítomňuje vzácne chvíle a nech je aj vyjadrením našej spolupatričnosti so Slovenskou katolíckou misiou a všetkým, čo pre krajanov robí.

Untitled


Pozor! Zmena času sv. omší tretiu nedeľu v mesiaci

Milí krajania,

s platnosťou od októbra 2015 sa posúva začiatok sv. omší tretiu nedeľu v mesiaci z 18:00 na 17:00. Po sv. omši bude ako obyčajne spoločné krajanské posedenie. 

Tešíme sa na vás.


Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Drahí krajania,

srdečne Vás pozývame na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie,

národnej patrónky Slovenska, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. septembra 2015

v Kostole Ste M. Madeleine (nie v kaplnke).

 

P r o g r a m:

12.15                  slávnostná sv. omša

13.15   piknik na kolonáde kostola

 

Piknik bude vo vlastnej réžii, teda z občerstvenia,

ktoré každý prinesie a bude gratis.

 

Touto slávnosťou zároveň začína nový školský rok

slovenskej škôlky a slovenskej školy pri SKM, preto radi privítame hlavne rodiny s deťmi.

Ich program bude pokračovať v budove fary na 14, rue de Surène.

Oslávme dôstojne patrónku Slovenska

a posilnime naše národné a duchovné korene!

Tešíme sa na Vás!


Kardinál Jozef Tomko navštívil SKM

UntitledSlovenská katolícka misia a krajania žijúci vo Francúzsku zažili 21. júna 2015 historickú udalosť. Kardinál a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef Tomko slúžil v Kostole Ste Marie Madeleine v Paríži slávnostnú svätú omšu k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorej úmyslom bolo vyprosenie mieru a pokoja v Európe, zvlášť medzi slovanskými národmi. Na slávnosti bol prítomný aj apoštolský nuncius vo Francúzsku arcibiskup Luigi Ventura, ktorý bol prvýkrát nielen na Slovenskej katolíckej misii, ale i v Kostole Ste Marie Madeleine. Slávnosť zorganizoval msgr. Imrich Tóth, rektor Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Na slávnosti sa zúčastnilo 400 veriacich, hlavne slovenskí krajania žijúci vo Francúzsku. Ďakovali za 70 rokov „relatívneho mieru“ v Európe, ale zároveň prosili Všemohúceho Boha, aby konflikt na Ukrajine neprerástol do tragédie, akú svet poznal v bývalej Juhoslávii. Kardinál Tomko prirovnal situáciu v Európe k podobenstvu z evanjelia, keď Ježiš Kristus utíšil búrku na mori. Ľuďom sa často zdá, ako keby Boh spal a nevšímal si ich. Ale Boh je v našom osobnom aj národnom živote stále s nami, len ho musíme prosiť, aby posilnil našu vieru. Zriedkakedy koná mimoriadnym spôsobom, zázračne, ale skôr neviditeľne cez ľudí a udalosti. Ostáva vždy skrytý Boh, ktorý dopustí, ale neopustí. Vo francúzsko-slovenskej kázni sa kardinál Tomko prihovoril aj krajanom. Pripomenul im sv. Cyrila a Metoda, ktorí priniesli Slovákom vieru, reč a kultúru. Za toto vzácne dedičstvo otcov majú Bohu ďakovať, byť na neho hrdí, ale zároveň vedomí si zodpovednosti. Kým Mexičania pri svojom pôvode rozprávajú o Aztékoch a ich krvavých obetách, starí Rimania o Romulovi, Rémovi a vlčici, ktorá ich dojčila, iné národy o svojich hrdinoch, korene a história Slovákov pozdvihujú veľmi vysoko. Až do hĺbky kresťanskej viery, do tajomstva Slova, vteleného Slova! „Isprva bie Slovo.“

Svojou prítomnosťou slávnosť poctili aj biskupský vikár pre cudzinecké misie v Paríži msgr. Xavier Rambaud, farár Madeleine Bruno Horaist, direktor cudzineckých misií pri Konferencii biskupov Francúzska Lorenzo Principe, vicerektor Poľskej katolíckej misie msgr. Krystian Gawron, farár Slovinskej katolíckej misie Joseph Kamin, kňazi Jozef Marčin, Miloš Lichner, Brien MacCarthy, Alain Paillard, Robert Czarnowski, Pierre Schaller, Waclaw Szubert, na koncerte bol prítomný aj predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi vo Francúzsku. Zo štátnych predstaviteľov vicepremiér vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, veľvyslanec Chorvátskej republiky vo Francúzsku Ivo Goldstein a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka. Kardinál André Vingt-Trois poslal pre kardinála Tomku a všetkých prítomných pozdravný list. Na slávnostnej svätej omši zazneli v podaní zboru Aleluja z Kapušian glagolské spevy, ktoré skomponoval prvý misionár SKM vo Francúzsku msgr. Július Gašparík. Prosby zazneli v slovenčine, francúzštine, poľštine a po česky ich čítala Moravanka žijúca v Paríži. Bohatý bol obetný sprievod, v ktorom okrem chleba a vína priniesli Slováci v krojoch i modranskú keramiku, plastiku Sedembolestnej Panny Márie, či Sväté Písmo. Deti zo Slovenskej škôlky pri SKM darovali ručne vyrobenú Eiffelovu vežu. Boli oblečené v krojoch a slávnosť spestrili aj svojimi piesňami a Rúfusovými básňami za Slovensko a za rodičov. Na liturgii a na príprave slávnosti participovali Vladimír Fundárek, Jarmila Minarčik, ktorá sa postarala o nádhernú kvetinovú výzdobu, Andrea Michalečková, Martin a Magda Kozákovci, Daniel Ševčík, Jaroslav Kamas, Denis Kusalíková, Alica Eštoková, Betka a Thibaut de la Bouvrie, Janka a Peter Petriskovci, Mária Reľovská, Anna Sublard, Veronika Paruleková, sestry Žofia, Klára, Konzoláta, Oľga-Mária a Adriana, Francis Duprat, Kristián Markovič, manželia Gaľovci, Šepeľovci, Antolovci a Balážovci, Simona Morand, Dagmar Kopáčová, Anna Martin, Jana Hudecová, Anna Škvarková, Petra Schwarz Gojdičová, Alena Hatalová, Štefánia Boukriche, Daniel Limoges, Peter Župník, Xavier di Castillo, americkí Slováci Jozef a Tim Štofovci, farár Jozef Marčin, Dušan Plunár a Jozef Kušlita.

Ku zhromaždeniu sa prihovoril aj veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok a za farníkov Jarmila Minarčik. Na konci slávnosti rektor Slovenskej katolíckej misie msgr. Imrich Tóth daroval v mene krajanov kardinálovi Jozefovi Tomkovi, apoštolskému nunciovi vo Francúzsku arcibiskupovi Luigimu Ventura a veľvyslancovi SR vo Francúzsku Marekovi Eštokovi zmenšené originálne obrazy sv. Cyrila a Metoda. Pre túto vzácnu príležitosť ich namaľoval akademický maliar Juraj Oravec, a to podľa svojho pôvodného obrazu, ktorý sa nachádza v kaplnke Kostola Madeleine v Paríži. Po slávnosti nasledovala recepcia a koncert zboru z Kapušian Aleluja a mužskej speváckej skupiny Kapušanské richtaroše. V preplnenom kostole zazneli slovenské náboženské, národné a ľudové piesne, ktoré mali veľký úspech. Po koncerte farár Jozef Marčin v mene veriacich z Kapušian odovzdal rektorovi Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Imrichovi Tóthovi pamätnú umeleckú plaketu s patrónom farnosti Kapušany sv. Martinom.

 

Msgr. Imrich Tóth


Slávnostná sv. omša – pastoračná návšteva kardinála Jozefa Tomka na SKM

pozvanka SK_predna strana FINALpozvanka SK_zadna strana FINAL

 

pozvanka FR-TLAC-predna stranapozvanka FR-TLAC-zadna strana

 

Pri tejto príležitosti vyšlo špeciálne číslo časopisu Život-La Vie venované kardinálovi Jozefovi Tomkovi:

2015 Specialne vydanie Tomko02