Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Sviatosti

Sviatosť krstu

Čakáte prírastok do rodiny? Dajte včas vedieť, najmä ak ide o Vaše prvé dieťa, aby sme sa porozprávali o správnej kresťanskej výchove. Ak sa jedná o väčšie dieťa, respektíve dospelého, ktorý sa rozhodol prijať krst, môžeme sa aj individuálne dohodnúť o forme prípravy na krst.

 

Sviatosť zmierenia

Pred a po každej sv. omši, alebo podľa telefonickej dohody.

 

Sviatosť prvého svätého prijímania a birmovania

Deti, respektíve mládež či dospelí, ktorí chcú pristúpiť k prvému svätému prijímaniu, prípadne k birmovke, nech sa čo najskôr prihlásia na misii, aby sme mohli začať s prípravou.

 

Sviatosť manželstva

Je treba nahlásiť aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom.

 

Sviatosť pomazania chorých

Tu by som zvlášť rád zdôraznil, hlavne skôr narodeným osobám, že táto sviatosť nie je posledné pomazanie, ako ho žiaľ ešte i dnes niektorí nazývajú. Okrem toho, že sa človek uzdraví na duši, neraz sa stáva, že ozdravie i telesne. Neodkladajte túto sviatosť, aby sa nestalo, že človek odíde z tohto sveta nezmierený s Bohom či s ľuďmi.