Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Podpora SKM

SKM nie je financovaná francúzskou či slovenskou vládou, ani Vatikánom a ani slovenskou cirkvou. Existuje vďaka milodarom jej dobrodincov. Preto vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým krajanom a priaznivcom SKM, ktorý ju akýmkoľvek spôsobom podporujú.

 

SKM potrebuje zaplatiť nájom a „strechu nad hlavou“, telefón, internet, poštovné, réžiu misie, časopis, návštevy starých a chorých krajanov či krízové sociálne prípady a neočakávané udalosti. Nech Pán bohato odplatí štedrosť všetkých darcov, za ktorých sa modlíme pri každej krajanskej sv. omši. Svojimi príspevkami sa stávate spolupracovníkmi našej misie a máte účasť na dobre, ktoré uskutočňuje.

SKM môžete podporovať aj svojimi modlitbami a konkrétnou pomocou. Radi uvítame každú pomocnú ruku, napr. pri tvorbe časopisu, prepisovaní textov a iných administratívnych prácach, ale aj upratovaní, ako miništranti, lektori, speváci a hudobníci pri sv. omšiach, pri agapé po sv. omšiach, ako fotografi akcií SKM, pri organizácii rôznych podujatí a pod. Ďakujeme za každú modlitbu a pomoc!

 

La Banque / Banka

CCP: 18 703 77 Z Paris

a l’ordre / Mission catholique slovaque

l’adresse: 10, rue du Cloître Notre Dame

75004 Paris

IBAN: FR 58 20041 00001 1870377Z020 33

CLE RIB: 33

SWIFT (BIC): PSSTFRPPPAR

 

Podporiť SKM môžete aj kúpou hodnotných kníh, ktoré vydala: