Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Vyšiel nový Život – La Vie


Vyšiel nový Život – La Vie


Vyšlo nové číslo La Vie a misijný kalendár

Všetkým záujemcom je na misii k dispozícii nové číslo misijného časopisu Život – La Vie 2/2020 a misijný kalendár na rok 2021, v ktorom nájdete skvosty slovenského výtvarného umenia.


Vyšlo nové číslo La Vie

Slovenská katolícka misia v Paríži vydala nové číslo misijného časopisu Život – La Vie 1/2019. Veríme, že vás obohatí, ale aj inšpiruje k písaniu zaujímavých príspevkov.


Časopis Život – La Vie

Život – La Vie je najstarší misijný časopis v západnej Európe. Vychádzal od vzniku misie v roku 1953 ako jeden tlačený list, od roku 1956 periodicky. Prvé číslo je z novembra 1956. Zameranie časopisu bolo náboženské, národné a krajanské.

Obsahoval úvodník, oznamy o bohoslužbách, sviatkoch a chystaných významných udalostiach. Postupne pribúdali ďalšie rubriky, napr. správy z kresťanského sveta, informácie zo SÚSCM v Ríme, o krajanoch vo svete a správy zo Slovenska. Časopis mal aj niektoré rubriky na pokračovanie, napr. pamäti misionára Františka Revesa, alebo spomienky misionára Vojtecha Zemana.

Najprv to bol jeden tlačený list, neskôr sa menil formát, periodicita aj počet strán. Časopis písali, redigovali a distribuovali samotní misionári. V 60. rokoch 20. storočia sa vydávalo až 1500 kusov, v 70. a 80. rokoch 1300 kusov a časopis vychádzal ako dvojmesačník. Bol obľúbený a mnohí krajania z Francúzska, ale aj z iných krajín za neho misionárom ďakovali. Celkovo sa z obdobia rokov 1953 – 2014 zachovalo 223 čísel časopisu, no niektoré nie sú úplné.

V súčasnosti časopis vychádza 2-4 krát ročne v náklade 800 kusov. Tak ako v minulosti bol financovaný milodarmi krajanov a finančným darom organizácie Cirkev v núdzi, aj dnes sú jeho perspektívy podmienené financiami. Milodarmi od veriacich a príspevkom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetci krajania, ktorí pomáhajú pri jeho tvorbe ako autori článkov, pri grafickom dizajne a distribúcii, pracujú ako dobrovoľníci.

K študijným účelom sú všetky zachované staré a nové čísla časopisu Život – La Vie k dispozícii na SKM v Paríži, no plánujeme ich darovať aj Matici slovenskej v Martine, či Ústavu pamäti národa v Bratislave.


Život – La Vie 1/2015

Na Veľkú noc 2015 vychádza prvé tohtoročné číslo misijného časopisu Život – La Vie. Najvýznamnejšou udalosťou, ktorú pripomína, je návšteva kardinála Jozefa Tomka na SKM a v kostole Ste. M. Madeleine 21. júna 2015, na ktorú Vás už teraz srdečne pozývame.

Časopis mapuje udalosti na SKM od jesene minulého roka, napr. vianočný koncert na Madeleine, Sv. Mikuláša, slovenskú škôlku a školu pri SKM, či púte do Morienval a Ellwangenu. Nezabúdame na osobnosti, ktoré sa natrvalo vpísali do historickej pamäti nášho národa, cirkvi a krajanskej komunity. Blahoslavený pápež Pavol VI., blahoslavená rehoľná sestra Terézia Demjanovičová, náš prvý misionár Mons. Július Gašparík a jeho 100. výročie narodenia, Mons. Štefan Náhalka, od ktorého smrti uplynulo 40 rokov, ale i 100 rokov od smrti „otca amerických Slovákov“ Štefana Furdeka.

Časopis obsahuje aj zaujímavé reportáže a aktuálne komentáre a analýzy spoločenského diania vo Francúzsku. Nadväzuje na úspešné dvojčíslo časopisu 2-3/2014 a na kalendár SKM na rok 2015, ktorý sme vydali druhýkrát. Veríme, že aj aktuálny Život – La Vie bude pre krajanov obohatením a zároveň inšpiráciou k napísaniu článkov do ďalších čísel.

2015 Jar LaVie FERO TLAC

Kalendar20152014 Jesen LaVie-02


Vyšlo nové číslo časopisu Život – La Vie

2014 Jar LaVie_prvastrana