Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Advent a Vianoce na SKM

K adventnej atmosfére už neodmysliteľne patrí sv. Mikuláš. Slávnosť 3. decembra 2016 sme začali sv. omšou pre rodiny s deťmi, ktorých sa tento rok zišlo okolo 45. Svojou prítomnosťou nás poctili pán veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s manželkou pani Alicou Eštokovou, ktorá je zároveň ambasádorkou Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik. Sv. Mikuláš rozdával dobrým deťom sladkosti a knihy, učitelky Petit Slavik spolu s deťmi pripravili program a mamičky občerstvenie.

10. decembra 2016 sa v Kostole Ste M. Madeleine konal už 14. ročník slovenského vianočného koncertu, na ktorom vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka mladšieho. Koncert organizuje Veľvyslanectvo SR v Paríži v spolupráci so Slovenskými inštitútom v Paríži a SKM. Krajanská komunita, členovia miestneho diplomatického zboru, návštevníci a turisti si s nadšením vypočuli tradičné i moderné vianočné melódie (Tichá noc, Ubi caritas, Veni creator spiritus, Angelus pastoribus či Kling, Glöckchen, Praise to the Lord, Littre Drumme Boy, Jingle Bells) a slovenské koledy (Dnešný deň sa radujme, Pásli ovce valasi, Do mesta Betléma, Búvaj dieťa krásne). Táto najväčšia slovenská kultúrna akcia vo Francúzsku opäť potvrdila vynikajúce renomé slovenských umelcov a zviditeľnila Slovensko priamo v srdci Paríža.

25. decembra 2016 sa krajania, ktorí neodcestovali na sviatky na Slovensko, stretli na vianočnej sv. omši. Starousadlíci, slovenské rehoľné sestry či rodiny s deťmi, ktorých bolo okolo 17, vytvorili pravé slovenské Vianoce. Božie narodenie oslavovali nádhernými slovenskými koledami, ktorých texty pozná asi každý. Na prestretom stole nechýbali oblátky, med, cesnak, kapustnica a koláče šikovných gazdiniek. Sláva Bohu na výsosti a pokoj ľuďom dobrej vôle!