Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Blahoželáme otcovi Imrichovi

3. marca 2019 sa krajania zišli na sv. omši a posedení, pri ktorom si pripomenuli životné jubileum 50 rokov nášho misionára msgr. Imricha Tótha. Slávnostným kazateľom bol otec Pavol Benedikt OSA, Custode del Sacrario Apostolico (správca posvätných apoštolských vecí), ktorý má na starosti slúženie liturgie v pápežských kaplnkách v Ríme a vatikánsky poklad. Na slávnosti sa zúčastnili aj doc. JCDr. PaedDrJozef Marčin,PhD. – farár vo farnosti Kapušany pri Prešove, veľvyslanec SR pri Rade Európy v Štrasburgu a predtým veľvyslanec SR v Paríži Marek Eštok s rodinou a krajania z Francúzska a Slovenska.