Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Časopis Život – La Vie

Život – La Vie je najstarší misijný časopis v západnej Európe. Vychádzal od vzniku misie v roku 1953 ako jeden tlačený list, od roku 1956 periodicky. Prvé číslo je z novembra 1956. Zameranie časopisu bolo náboženské, národné a krajanské.

Obsahoval úvodník, oznamy o bohoslužbách, sviatkoch a chystaných významných udalostiach. Postupne pribúdali ďalšie rubriky, napr. správy z kresťanského sveta, informácie zo SÚSCM v Ríme, o krajanoch vo svete a správy zo Slovenska. Časopis mal aj niektoré rubriky na pokračovanie, napr. pamäti misionára Františka Revesa, alebo spomienky misionára Vojtecha Zemana.

Najprv to bol jeden tlačený list, neskôr sa menil formát, periodicita aj počet strán. Časopis písali, redigovali a distribuovali samotní misionári. V 60. rokoch 20. storočia sa vydávalo až 1500 kusov, v 70. a 80. rokoch 1300 kusov a časopis vychádzal ako dvojmesačník. Bol obľúbený a mnohí krajania z Francúzska, ale aj z iných krajín za neho misionárom ďakovali. Celkovo sa z obdobia rokov 1953 – 2014 zachovalo 223 čísel časopisu, no niektoré nie sú úplné.

V súčasnosti časopis vychádza 2-4 krát ročne v náklade 800 kusov. Tak ako v minulosti bol financovaný milodarmi krajanov a finančným darom organizácie Cirkev v núdzi, aj dnes sú jeho perspektívy podmienené financiami. Milodarmi od veriacich a príspevkom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetci krajania, ktorí pomáhajú pri jeho tvorbe ako autori článkov, pri grafickom dizajne a distribúcii, pracujú ako dobrovoľníci.

K študijným účelom sú všetky zachované staré a nové čísla časopisu Život – La Vie k dispozícii na SKM v Paríži, no plánujeme ich darovať aj Matici slovenskej v Martine, či Ústavu pamäti národa v Bratislave.