Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Galette des Rois

V nedeľu 13. 1. 2019 štvrtým rokom pokračovala tradícia spoločných stretnutí rodín zo Slovenskej katolíckej misie a farnosti Madeleine. Rodičia aj deti mali možnosť sa vzájomne spoznať a vymeniť si skúsenosti. Deti, ktoré navštevujú katechizmus, vystúpili a zaspievali náboženské piesne.  Naši najmenší sa nedali zahanbiť a tri slovenské pesničky – ukazovačky s hudobným doprovodom mali veľký úspech. Pospevovali si ich aj Francúzi a francúzske deti sa ich rýchlo naučili ukazovať. Na občerstvení nechýbal tradičný trojkráľový koláč Gallete des Rois. Kto v ňom nájde figúrku, má právo nosiť korunu. Stretnutie vyvrcholilo slávením spoločnej sv. omše. Naši rodičia a deti sa zapojili do čítaní, prosieb, chlapci miništrovali a na katechizme a slovenskej škole a škôlke pripravili aj veľmi pekné obetné dary. Keďže sme slávili Krst Krista Pána, deti priniesli krstnú sviecu, vymaľovali obrázky s týmto námetom a vyrobili krstnú košieľku. Na ňu sa z jednej strany podpísali naši rodičia a deti a z druhej strany francúzski. Biela košieľka symbolizuje, že pokrstený si obliekol Krista a je začlenený do spoločenstva Cirkvi. Svedectvo o univerzálnej a živej Cirkvi prinieslo aj toto stretnutie.