Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Kniha o pastoračnej návšteve kardinála Jozefa Tomku

21 júna 2015 navštívil našu SKM kardinál Jozef Tomko spolu s apoštolským nunciom vo Francúzsku arcibiskupom Luigi Venturom. Ako spomienku na túto historickú udalosť sme vydali pamätnicu, v ktorej sa okrem príhovorov a kázne pána kardinála nachádza vyše 160 fotografií. Knihu si môžete zakúpiť po slovenských sv. omšiach, alebo na SKM. Vaše príspevky budú zároveň milodarom na činnosť SKM. Nech nám táto kniha sprítomňuje vzácne chvíle a nech je aj vyjadrením našej spolupatričnosti so Slovenskou katolíckou misiou a všetkým, čo pre krajanov robí.

Untitled