Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Svätý Mikuláš v SKM

FB2_DSC0323Aj tohtoročný šiesty december bol pre našu Slovenskú škôlku a školu pri SKM v Paríži veľmi významný. Tradične bol venovaný oslave sviatku svätého Mikuláša.

Začali sme úvodnou detskou svätou omšou priamo na mieste. Počas homílie pán farár edukatívnou formou poukázal na dobré skutky, za ktoré sme odmenení. Tie boli prezentované v podobe vianočných ozdôb, ktoré spolu vešali na pripravený vianočný stromček. Na záver svätej omše prišiel dlho očakávaný a spomínaný Mikuláš s plným košom darčekov. Za účasti Mikuláša, rodičov a pána riaditeľa Slovenského inštitútu v Paríži pána Daniela Jurkoviča, ktorý nás poctil svojou návštevou, deti predviedli pripravený program. Báseň na úvod, ľudový tanec, básničky v podaní našich prváčikov, ako aj krátku dramatizáciu rozprávky O repke, ktorou sme zakončili oficiálnu časť programu. Deti boli následne dodatočne obdarené hodnotnými knihami, ktoré sme získali za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniči. Nasledovalo spoločné občerstvenie pre všetkých, počas ktorého boli deťom a ich rodičom ponúknuté kreatívne ateliéry. Deti si mali možnosť vyskúšať zdobenie medovníčkov, vytváranie stromčeka z rôznych materiálov a naši najmenší nalepovali ozdoby na vystrihnutý stromček.

Prežili sme naozaj nezabudnuteľné chvíle. Touto cestou by som sa chcela úprimne podakovať všetkým za spoločnú prácu. Pani učiteľkám, asistentkám, vdp. pánovi farárovi, mamičkám, ktoré sa zapojili do prípravy ateliérov a taktiež všetkým rodičom, ktorí prispeli svojim občerstvením k tomu, aby sviatok svätého Mikuláša hlboko slávený ďaleko na Slovensku ostal v srdiečkach a spomienkach našich deťí. Tak ako už v spomínanej hranej rozprávke všetci zapojení spoločnou prácou dospeli k úspešnemu záveru, som presvedčená o tom, že aj naše dielo Slovenskej školy a škôlky tu v Paríži spoločnou prácou všetkých bude jedným z nádherných diel. Oslava sviatku svätého Mikuláša 6.12.2014 to potvrdila.

Betka de la Bouvrie

Foto: wp-content/gallery/sviatok-sv-mikulasa-dec-2014