Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Posviacka obrazu sv. Cyrila a Metoda v Paríži

Prvú júnovú nedeľu 1.6.2014 prežívali Slováci v Paríži historickú udalosť. Farár Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Mons. Imrich Tóth zorganizoval v kaplnke kostola Ste. M. Madeleine slávnostnú posviacku obrazu sv. Cyrila a Metoda. V tejto kaplnke v samom srdci Paríža už 13 rokov slúži pre krajanov slovenské sv. omše. Pre krajanov, farníkov, ale aj pútnikov a návštevníkov, to už nebude kaplnka bez mena, ale kaplnka sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú patrónmi misie a spolupatrónmi Európy.

 

Posviacka bola symbolickým ukončením minuloročných osláv 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku, ktorých súčasťou bola aj výstava „Sv. Cyril a Metod vo výtvarnom umení“. Krajania a farníci Ste. M. Madeleine si z nej do kaplnky vybrali obraz slovenského maliara Juraja Oravca. Obraz pre kaplnku zakúpil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška.

 

Na slávnostnej posviacke Božím slovom veriacich povzbudil kaplán Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov Ján Košiar. Prítomní boli farár Ste. M. Madeleine Bruno Horaist, veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok s diplomatickým zborom, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, riaditeľ teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru ÚSŽZ Jozef Lang a asi 140 krajanov. Slávnostné chvíle boli umocnené aj sviatosťou birmovania, speváckym vystúpením detí zo slovenských a slovensko-francúzskych rodín a následným agapé. Cyrilometodské dedičstvo nie je len odkaz na minulosť, ale je stále živé a aktuálne.

DSC_1679