Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Pozvánka na púť do La Salette

La Salette: Jedno z najkrajších pútnických miest, malá dedinka vo francúzskych Alpách v diecéze Grenoble. Leží v nadmorskej výške 1800 m. 19. 9. 1846 sa tu dvom pastierikom – Melánii a Maximovi – zjavila Panna Mária. V tamojšej bazilike si ju uctievajú ako „plačúcu“ Pannu Máriu, Zmieriteľku hriešnikov.

Termín: 20. 5. 2020 (streda) – 24. 5. 2020 (nedeľa)

Doprava: autami, so zastávkami po ceste (napr. Ars, Nevers ai.)

Program: sv. omše, katechézy – osobitne pre dospelých a pre deti, sviečková procesia, výstup na horu Gargas, spoločné a súkromné modlitby, osobné voľno

Ubytovanie a strava: zabezpečená priamo v pútnickom dome La Salette

Záujemcovia nech sa hlásia do 8. 2. 2020 u rektora misie, pričom je potrebné zaplatiť zálohu 100 euro.