Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Vyšla kniha o histórii SKM vo Francúzsku

Autorom knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku je msgr. Imrich Tóth.

Úvodné slová napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslalnec SR vo Francúzsku Marek Eštok a člen Slovenského ústavu Jozef M. Rydlo. Predhovory sú v slovenskom aj francúzskom jazyku.

Vydaniu predchádzal niekoľkoročný výskum archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku.

Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, misionármi SKM, bohatou a rôznorodou činnosťou SKM, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali.

Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Knihu si môžete zakúpiť po Slovenských sv. omšiach alebo na SKM.

Untitled