Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Predseda Úradu pre slovákov žijúcich v zahraničí na SKM

Predseda ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. sa oboznámil s prácou a aktivitami realizovanými cez Slovenskú katolícku misiu v Paríži.  12. marca 2016 sa zúčastnil na sv. omši, ktorá bola okrem tradičnej violy a klávesov oživená  aj tónmi fujary a tradičným slovenským krojom. Pán Varšo  si so záujmom pozrel obraz sv. Cyrila a Metoda, ktorý máme v kaplnke, oboznámil sa s fungovaním misie a zavítal do priestorov  Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, kde vyzdvihol potrebu zachovania materinského jazyka. Naši žiaci ho svojimi vedomosťami potešili a pán predseda  ocenil aj prácu šikovných učiteliek.  Deti mu na pamiatku darovali ručne vyrobený obraz s Eiffelovou vežou. Návšteva sa niesla v príjemnom duchu a vytvorila priestor na výmenu postrehov a skúseností s prácou medzi Slovákmi vo svete.