Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Prezentácia knihy 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku

IMG_0535-123. júna 2016 sa na Veľvyslanectve SR vo Francúzsku uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Mons. Imricha Tótha 60 rokov Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku. Je to prvá kniha, ktorá sa zaoberá bohatou a rôznorodou činnosťou niektorej zo slovenských katolíckych misií vo svete.

Slováci, ktorí z rôznych príčin emigrovali z rodnej vlasti, si pri svojich nových osadách zakladali kostol, faru a aj školu. Držalo ich slovo v novinách, kalendároch, piesňach a v modlitebných knižkách. Bolo to hlavne v zámorí, kde s početnými skupinami emigrantov vždy odchádzali aj kňazi. V Európe sa začali slovenské katolícke misie zakladať až po roku 1952, keď pápež Pius XII. vydal konštitúciu Exsul familia Nazarethana. Cirkevnoprávne riešila postavenie miliónov utečencov, ktorí sa po druhej svetovej vojne a vzniku železnej opony ocitli mimo svojich domovov a materských cirkví. Na základe nej mohli aj Slováci zakladať národné misie, hoci nemali svoj vlastný štát. Tá v Paríži vznikla na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 1953. Od svojho počiatku udržiavala národnú a kresťanskú identitu Slovákov, aj keď asimilačný tlak francúzskeho prostredia bol veľmi silný. Spájala ich pri spoločných slovenských sv. omšiach a krajanských posedeniach, pútiach, rôznych oslavách, prednáškach či modlitebných stretnutiach, vysielala slovenský duchovný rozhlasový program, šírila slovenskú tlač a dodnes vydáva najstarší krajanský časopis v západnej Európe Život – La Vie. Misia spájala krajanov aj pri kultúrnych podujatiach, propagovala Slovensko v zahraničí a poskytovala krajanom i sociálno-charitatívnu a informačno-poradenskú činnosť. Vždy tam našli pomoc, radu a kúsok domova.

Prezentáciu knihy začal svojim príhovorom veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok, potom sa k prítomným prihovorili emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč a člen Slovenského ústavu historik Dr. Jozef Rydlo. Na slávnosti boli prítomní zástupcovia arcidiecézy Paríž, Úradu pre cudzinecké misie vo Francúzsku, farnosti Madeleine, chorvátskej a poľskej katolíckej misie, početná skupina slovenských krajanov žijúcich v Paríži, francúzski priatelia z farnosti Madeleine a iných krajín. Slávnostnú prezentáciu knihy umocnili aj hudobné a spevácke vystúpenia členov SKM.

Mons. Imrich Tóth je rektorom Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku od roku 2000 a zároveň pracuje aj pre francúzsku farnosť Madeleine v Paríži. 60. výročie SKM bolo pre neho podnetom, aby jej históriu knižne spracoval a vďaka dobrodincom aj vydal. Vypĺňa tak biela miesta v emigrantskej histórii a podľa jeho slov „spláca dlh minulej generácii nadšených a obetavých kňazov, ktorí v práci pre krajanov vo Francúzsku žili a niektorí aj umreli. Zároveň je to aj poďakovanie všetkým laikom, ktorí sa angažovali pre dobro SKM a aj ju finančne podporovali.“

Vydaniu knihy predchádzal niekoľkoročný výskum Mons. Imricha Tótha archívnych prameňov vo Francúzsku, Taliansku a na Slovensku. Kniha sa fundovane zaoberá emigráciou Slovákov do Francúzska, ich spolkovou činnosťou, pastoráciou pred vznikom misie, okolnosťami vzniku SKM, jej misionármi a rozmanitou činnosťou, významnými osobnosťami, ktoré ju navštívili, spoluprácou s ďalšími SKM či krajanmi, ktorí s SKM spolupracovali. Obsahuje aj obsiahle resume vo francúzštine a bohatú obrazovú prílohu, ktorá zachytáva minulé generácie krajanov a rovnako aj súčasníkov.

Úvodné slová ku knihe napísali arcibiskup a emeritný nuncius v Bielorusku Dominik Hrušovský, ktorý sám pôsobil ako misionár vo Francúzsku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku Marek Eštok a historik Jozef Rydlo. Dominik Hrušovský ocenil vydanie tejto knihy, lebo „túto aktivitu dosiaľ nikto nespísal, ani v slobodných podmienkach neprejavil o ňu patričný záujem spísať ju, hoci ona je integrálnou súčasťou slovenských dejín.“ Vyslovil želanie, aby tento príklad nasledovali všetci slovenskí misionári a „vydali počet zo svojho šafárenia“ (Lk 16, 2). Marek Eštok ocenil spoluprácu Veľvyslanectva SR vo Francúzsku a Slovenskej katolíckej misie, ktorá je „pre všetkých Slovákov vo Francúzsku pevným duchovným prístavom a oporou v rozbúrených vodách.“  Jozef Rydlo, jeden z najfundovanejších historikov slovenskej diaspóry, označil  publikáciu za priekopnícku, lebo od vydania knihy Štefana Náhalku Exsul Familia Slovacorum v roku 1962, žiadna kniha o organizovanom živote slovenských katolíkov vo svete nevyšla. Pred rokom 1989 bolo tvoriť takúto dokumentáciu nebezpečné a to kvôli likvidačnému boju komunistov proti Cirkvi. Ale ani po nežnej revolúcii o ňu neprejavili systematický záujem ani štátne, ani cirkevné štruktúry. Pritom činnosť slovenských katolických misií udržiavala podľa neho „slovenské národné povedomie medzi Slovačou roztratenou vo svete a svojou hrivnou prispela k pádu totalitného komunistického režimu.“  Slovenskej katolíckej misii vo Francúzsku a všetkým jej kňazom „sa podaril zázrak: vo francúzskom mori udržať pri živote ostrovček slovenského ducha, na ktorom bolo možné nielen udržiavať vieru v Boha, prehlbovať kresťanské tradície, ale aj pestovať lásku k rodnej vlasti, upevňovať vieru v nezničiteľný ideál práva slovenského národa na slobodu a štátnu samostatnosť, na právo Slovákov žiť tak, ako ostatné národy Európy.“

Msgr. Imrich Tóth

Rektor SKM v Paríži