Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Slávnosť prvého svätého prijímania na SKM

5. júna 2016 pristúpili k prvému sv. prijímaniu Emka Petrisková a Adrian Fournil. Na slávnosti bola početná skupina krajanov a je povzbudzujúce, že sa na nej zúčastnili aj rodiny zo Slovenska. Slávnostnú atmosféru umocňoval hudobný doprovod sr. Adriany, Konzoláty a Veroniky Parulekovej a slávnostný sprievod detí zo Slovenskej školy a škôlky pri SKM Petit Slavik, ktoré našich prvoprímajúcich doprevádzali pred oltár. Vyprosujeme im, aby ich radosť, ktorú im dáva Pán Ježiš, sprevádzala každý deň.