Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

V    n e d e ľ u   14.  s e p t e m b r a   2014   bude o 12:00 hodine

v našej kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine slávnostná slovenská sv. omša, na ktorej privítame Monsignora Xavier Rambaut, biskupského vikára, ktorý má na starosti cudzinecké misie v arcidiecéze Paríž.

Po nej budeme mať na kolonáde kostola vyhradené miesto pre piknik. Občerstvenie bude zabezpečené, slovenské koláče radi uvítame.

Touto sv. omšou zároveň začneme nový školský rok, v ktorom budeme vyprosovať pre deti a ich rodiny Božie požehnanie. V tento deň sa stretnú  rodiny s deťmi zapojenými v slovenskej škôlke, prvýkrát aj v slovenskej škole a deti, ktoré budú navštevovať katechizmus.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

„Tu je dom, v ktorom býva Panna Mária, Matka Slovákov. Ona túži, aby ste ju prijali do každého slovenského domu, do celého života vášho národa.“        

(sv. Ján Pavol II. v Šaštíne)

7-3-rok_sedembolestnej logo