Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

14. septembra 2014 zorganizovala Slovenská katolícka misia vo Francúzsku slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je národnou patrónkou Slovenska. Niesla sa v kontexte Roka Sedembolestnej Panny Márie, ktorý vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska. Začala o 12. hodine  sv. omšou v kaplnke pod kostolom Ste. M. Madeleine. Sv. omši predsedal Monsignor Xavier Rambaut, biskupský vikár zodpovedný za  cudzinecké misie v arcidiecéze Paríž. Vo svojej homílii povzbudil asi 120 prítomných krajanov ku živej viere, ktorá nie je len o bolesti, ale aj o nádeji, lebo po Veľkom piatku vždy prichádza veľkonočné ráno. Mons. Rambaut vyzdvihol prítomnosť mladých rodín s deťmi, ktorých bolo vyše tridsať, lebo práve v nich je nová nádej a dynamika života a viery. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bola zároveň začiatkom nového školského roka slovenskej škôlky, ktorá pri SKM funguje tretí rok a slovenskej školy, ktorá tento rok začína. Sú to projekty, v ktorých deti zo slovenských a slovensko-francúzskych rodín upevňujú svoje národné a duchovné korene – vieru, slovenský jazyk, slovenskú kultúru a tradície. Potvrdila to aj Emka Petrisková, ktorá krásnou slovenčinou predniesla Rúfusovu Modlitbu za rodičov. Mons. Rambaut na sv. omši oboznámil prítomných aj o menovaní Mons. Imricha Tótha za rektora SKM. Medzi hosťami na slávnosti nechýbal ani pán veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Marek Eštok. Pán veľvyslanec Eštok a Mons. Rambaut dostali od SKM ako spomienku na slávnosť plastiku Sedembolestnej. Po sv. omši slávnosť Sedembolestnej Panny Márie pokračovala piknikom na kolonáde kostola Ste. M. Madeleine, kde bolo pre krajanov pripravené bohaté občerstvenie a kde mali možnosť na neformálne priateľské rozhovory. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri organizácii tejto krásnej slávnosti. Oslava národnej patrónky Slovenska už dlhé roky našich krajanov vo Francúzsku spája a rozvíja ich národné a duchovné dedičstvo.

redakcia časopisu Život – La Vie