Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Ponuka stáže na SKM

Slovenská katolícka misia so sídlom v Paríži ponúka trojmesačnú stáž s perspektívou predĺženia na pol roka. Podmienky:

  • stáž je určená pre študenta/študentku, doktoranda/doktorandku
  • výborná znalosť francúzskeho jazyka v ústnej a písomnej forme
  • schopnosť samostatnej práce v administratíve, práca s počítačom, písanie článkov, tvorba časopisu, dopĺňanie webstránky
  • pracovný čas 4 hodiny denne, dvakrát mesačne v soboty popoludní výpomoc na vyučovaní v Slovenskej škole a škôlke pri SKM
  • odmena 600-800 eur mesačne

V prípade záujmu pošlite životopis, motivačný list s kontaktom na adresu skm.paris@wanadoo.fr

Záujemcovia hláste sa do konca februára 2016

Začiatok stáže 1.4.2016