Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Sv. Mikuláš a Vianoce na misii

Ani vo Francúzsku nezabúdame na naše zvyky a tradície. Čas duchovnej prípravy na príchod Ježiša nám v kaplnke pripomínal krásny adventný veniec. Mnohí z nás ho mali i vo svojich domácnostiach, aby sa pri ňom spoločne modlili. Najmenší sa najviac tešili na sv. Mikuláša. Tento rok sme ho oslávili 15. 12. 2018. Počas sv. omše deti spoločne s pánom farárom ozdobili vianočný stromček, pričom každá ozdoba znamenala konkrétny dobrý skutok, ktorý počas roka urobili. Po sv. omši prišiel sv. Mikuláš, ktorý bol ku všetkým naozaj štedrý a sladkosťami nešetril. Deti sa predviedli básničkami, ktoré sa naučili v Slovenskej škole a škôlke pri SKM Petit Slavik. Krásne popoludnie pokračovalo tvorivými dielňami, v ktorých sa zdobili medovníky, vyrábali zimné zasnežené krajinky, vianočné pohľadnice a občerstvením. Tí, ktorí na sviatky neodcestovali na Slovensko, mohli osláviť Božie narodenie na našej misii. 25. 12. 2018 sme sa zišli na slovenskej sv. omši a po nej sme mali krajanské posedenie. Nechýbali slovenské koledy a na pohostení tradičné slovenské špeciality – oblátky, med, cesnak, kapustnica, či výborné domáce koláče. Pred Vianocami sme sa potešili aj novému číslu misijného časopisu Život – La Vie a misijnému kalendáru na nový rok. Nech nám radosť z betlehemského dieťaťa vydrží v srdciach po celý rok!