Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Sväté omše pre deti

Kedy a kde:

Soboty po 1. a po 3. nedeli o 15:00 hodine s platnosťou za nedeľu.

Kaplnka / Chapelle pod kostolom Ste. M. Madeleine.

 

Po sv. omši nasleduje na fare Ste. M. Madeleine slovenská škôlka a škola, alebo v prípade záujmu katechizmus pre deti od 6-11 rokov, ktorý vedie farár SKM.

 

Mnohé slovenské a slovensko-francúzske rodiny prejavujú snahu spoločne sa stretávať a zachovať u svojich potomkov živú vieru a materinský slovenský jazyk. Cieľom sv. omší pre deti je sprostredkovanie Božieho slova v slovenskom jazyku, spoznávanie a stretávanie sa detí a rodičov a vymieňanie názorov a skúseností. Deti sa učia slovenské modlitby, dobre zapamätateľné pesničky, môžu miništrovať, v kázni klásť otázky k evanjeliu a tak vekuprimeraným spôsobom spoznávať Boha. Cez sv. omšu prebiehajú aj rôzne aktivity k evangeliu. Slúžia k tomu, aby chlapci a dievčatá spoznávali Pána Ježiša a chceli sa mu podobať.

 

Všetci rodičia, ktorí pravidelne navštevujú tieto sv. omše, zodpovedne a obetavo napĺňajú povinnosť kresťanskej výchovy. Milí rodičia, pri krste dieťaťa ste sa zaviazali, že ho budete kresťansky vychovávať. Pamätajte na slová Ježiša – „Nechajte maličkých prísť ku mne.“ Ukrojiť si čas z víkendu a uprednostniť sv. omšu pred inými zábavnými, športovými či kultúrnymi aktivitami, je formou obety. Ale bez obety nieto požehnania. Požehnania pre Vaše deti a pre Vaše rodiny. V našom spoločenstve je miesto pre každého, kto má dobrú vôľu a otvorené srdce.