Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Vianoce na SKM

Vianočné sviatky sú časom pokoja. Časom, keď sa snažíme na chvíľu vymaniť z kolotoča každodenných povinností, spomaliť  tempo a precítiť čaro prítomného okamihu.  Okamihu pri štedrovečernom stole, v kruhu rodiny  a priateľov, vzájomného obdarovania sa, tajomstva polnočnej svätej omše.  Vianoce v Paríži sú iné ako Vianoce na Slovensku. Posolstvo Vianoc je však všade rovnaké: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” (Jn 3,16) Tajomstvo Ježišovho príchodu na svet pre každého jedného z nás sme si pripomenuli pri spoločnej svätej omši 25. decembra 2015. Radostným spevom a vzájomnými želaniami  sme prijali vianočnú radosť do svojich sŕdc, aby sme ju ďalej šírili do svojich rodín a domovov.