Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Vyšli spomienky Dominika Hrušovského, ktorý pôsobil aj na našej misii

V aule Teologickej fakulty TU Aloisianum sa v stredu podvečer 13. marca 2019 konalo slávnostné uvedenie memoárov arcibiskupa Dominika Hrušovského (1926-2016),ktorý v rokoch 1962-1966 pôsobil na SKM v Paríži. Potom dlhé roky pracoval ako rektor Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, neskôrako pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy a napokon pápežský nuncius v Bielorusku. Knihu s názvom Roztratených zhromažďovať : rozprávanie o mojom živote pripravila trojica editorov: historici František Vnuk, Jozef Rydlo a teológ Ján Košiar. Má 532 strán, 64 strán farebných príloh a je členená do 92 kapitol. Vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum ako 49. zväzok špičkovej vedeckej edície Libri Historiae Slovaciae, ktorej odbornými garantmi sú Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty univerzity Komenského a Slovenský ústav v Ríme. Na podujatí, ktoré svojou účasťou poctili prominentné osobnosti verejného i cirkevného života – o. i. predseda Komisie KBS pre históriu biskup Viliam Judák,  emeritný arcibiskup Ján Sokol, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, guvernér Národnej banky Slovenska  Jozef Makúch a zaraniční diplomati, novú knihu predstavili cirkevný historik Prof. Peter Zubko zo Slavistického ústavu SAV, biblista P. Ján Ďurica SJ z Trnavskej univerzity a bibliograf Prof. Jozef Rydlo, predseda Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska a Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, synovec autora. Aula Aloisianum bola zaplnená do posledného miesta, mnoho ľudí stálo aj na chodbe, lebo v nej nebolo dosť miesta. Medzi prítomnými boli aj matičiari z Mane, kde sa arcibiskup Dominik Hrušovský narodil a je aj pochovaný.

Na pôsobenie Dominika Hrušovského na našej misii si ešte niektorí krajania pamätajú. V svojich pamätiach venuje Francúzsku osobitnú kapitolu. Poslednýkrát sme ho medzi sebou privítali pri 50. výročí založenia SKM v roku 2003. 

Spomienky tejto vzácnej osobnosti si môžete zakúpiť na misii, vrelo odporúčame!