Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

Život – La Vie 1/2015

Na Veľkú noc 2015 vychádza prvé tohtoročné číslo misijného časopisu Život – La Vie. Najvýznamnejšou udalosťou, ktorú pripomína, je návšteva kardinála Jozefa Tomka na SKM a v kostole Ste. M. Madeleine 21. júna 2015, na ktorú Vás už teraz srdečne pozývame.

Časopis mapuje udalosti na SKM od jesene minulého roka, napr. vianočný koncert na Madeleine, Sv. Mikuláša, slovenskú škôlku a školu pri SKM, či púte do Morienval a Ellwangenu. Nezabúdame na osobnosti, ktoré sa natrvalo vpísali do historickej pamäti nášho národa, cirkvi a krajanskej komunity. Blahoslavený pápež Pavol VI., blahoslavená rehoľná sestra Terézia Demjanovičová, náš prvý misionár Mons. Július Gašparík a jeho 100. výročie narodenia, Mons. Štefan Náhalka, od ktorého smrti uplynulo 40 rokov, ale i 100 rokov od smrti „otca amerických Slovákov“ Štefana Furdeka.

Časopis obsahuje aj zaujímavé reportáže a aktuálne komentáre a analýzy spoločenského diania vo Francúzsku. Nadväzuje na úspešné dvojčíslo časopisu 2-3/2014 a na kalendár SKM na rok 2015, ktorý sme vydali druhýkrát. Veríme, že aj aktuálny Život – La Vie bude pre krajanov obohatením a zároveň inšpiráciou k napísaniu článkov do ďalších čísel.

2015 Jar LaVie FERO TLAC

Kalendar20152014 Jesen LaVie-02